JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali Ugovor o korištenju stubova niskonaponske mreže

Još jedan važan korak u razvoju infrastrukture širokopojasnog interneta u regionu i pozitivan signal za međunarodnu investicijsku zajednicu

JP Elektroprivreda BiH i Telemach potpisali su Ugovor o saradnji za korištenje niskonaponskih stubova u vlasništvu JP Elektroprivreda BiH za razvoj Telemach širokopojasne mreže. U skladu sa propisima EU za omogućavanje bržeg razvoja širokopojasnog pristupa, Direktive 2014/61/CE, koja se odnosi na korištenje postojeće infrastrukture trećih strana, JP Elektroprivreda BiH i Telemach dogovorili su uslove Ugovora koji omogućavaju siguran kontinuitet i unapređenje koegzistencije električne i širokopojasne infrastrukture na istim stubovima niskonaponske infrastrukture. Ugovor predviđa stroge sigurnosne procedure i zajednički nadzor i održavanje vlastitih mreža i donosi direktnu korist za JP Elektroprivreda BiH, razvoj konkurentnosti telekomunikacijskog tržišta i za građane BiH.
 Kompanija Telemach će JP Elektroprivreda BiH uplatiti  4,22 miliona KM kao naknadu za korištenje u proteklom periodu,  a za buduće korištenje dogovoreni su uslovi u skladu s najboljom regionalnom i evropskom praksom. 
Gospodin Bajazit Jašarević, generalni direktor JP Elektroprivreda BiH o potpisivanju Ugovora sa kompanijom Telemach kaže:
 "Zadovoljstvo mi je da je ovaj proces završen sa najboljim ishodom, kako za JP Elektroprivreda BiH, tako i za kablovske i telekom operatere. Nakon što nam se inicijalno obratio Telemach, shvatili smo važnost rješavanja ovih dugogodišnjih problema, koji su naslijeđeni iz vremena bivših uprava JP Elektroprivreda BiH i ranijih vlasnika kablovskih operatera. Mi smo angažovali naše najbolje ljude na ovom projektu, sa zadatkom da detaljno analiziraju situaciju i predlože najbolje rješenje. Telemach je već jedan od naših velikih kupaca i bio je vrlo strpljiv i profesionalan partner tokom cijelog procesa. Vrlo pažljivo smo analizirali najbolju regionalnu i EU praksu u sličnim sporazumima i budući da smo najveća elektroenergetska kompanija u BiH, vjerujemo da će ovaj Ugovor biti korišten kao podloga za sve buduće slične sporazume. Želio bih naglasiti da ovaj sporazum garantuje učinkovitije i sigurnije korištenje niskonaponskih stubova od strane timova za održavanje JP Elektroprivreda BiH i Telemacha, čime predstavlja novu vrijednost za obje kompanije i građane BiH. Sporazum donosi i značajan novi izvor prihoda za JP Elektroprivreda BiH, a mi smo spremni da pod istim uslovima ponudimo ovakav sporazum svim zainteresiranim stranama. Neki drugi kablovski i telekom operatori su već izrazili interese u tom pravcu i nadam se da ćemo uskoro započeti saradnju i sa njima - kazao je Jašarević.
Željko Batistić, direktor Telemach-a ističe važnost potpisanog Ugovora:
 "Ovo je vrlo važan korak za brži razvoj širokopojasne infrastrukture u BiH. Brži internet za sve građane BiH je jedna od osnovnih ljudskih potreba i postaje preduslov za usklađivanje sa digitalnom svjetskom ekonomijom. Želio bih se zahvaliti predstavnicima JP Elektroprivreda BiH za njihovu predanost, ekspertizu i organizacijske sposobnosti za pripremu implementacije ovakve saradnje u velikom sistemu kao što je JP Elektroprivreda BiH. Naši investitori, KKR i EBRD su u nekoliko navrata istakli važnost primjene fer odnosa i transparentnosti, kao i oslanjanje na EU standarde, kao preduslove za svoje velike kapitalne investicije u širokopojasnu infrastrukturu BiH, kao jedne od najznačajnijih infrastruktura za ekonomski razvoj. Telemach je već uložio više od 200 miliona dolara u širokopojasnu infrastrukturu BiH i predstavlja najveću investiciju SAD-a u zemlji. Rješavanjem ovakvih složenih i dugotrajnih pitanja, partneri poput JP Elektroprivreda BiH  pokazuju široj međunarodnoj zajednici investitora da je BiH dobro mjesto za strana ulaganja. Telemach očekuje da, u skladu sa EU regulativom, svi vlasnici infrastrukture pogodne za razvoj širokopojasnog interneta, pod istim uslovima ponude fer i transparentne sporazume prema zainteresiranim kablovskim i telekom operaterima u zemlji" - istakao je Batistić.
Ian Brown, direktor EBRD za Bosnu i Hercegovinu je rekao:
 "Mi smo oduševljeni danas zbog konačnog potpisivanja Ugovora o korištenju niskonaponskih stubova za razvoj širokopojasne infrastrukture u BiH. Ovaj sporazum postavlja jednake uslove za sve kablovske i telekom operatere u BiH za njihova ulaganja u širokopojasnu infrastrukturu, uz korištenje infrastrukture  treće strane i igra važnu ulogu u poboljšanju širokopojasnog pristupa velike brzine, a time i važan doprinos ekonomskom razvoju".