Rudnici Koncerna EPBiH ostvaruju najveće proizvodnje uglja

U rudnicima uglja u sastavu Koncerna EPBiH u augustu 2017. godine, uz nepovoljne vremenske uslove i izuzetno visoke temperature, proizvedeno je 478.374,92 tona uglja ili 91,53% od plana što je uz proizvodnju uglja u augustu 2012.godine, najveća ostvarena proizvodnja uglja u ovom periodu od formiranja Koncerna 2009.godine.

 Proizvodnja uglja u augustu 2017. godine  veća je za 9,15 procenata u odnosu na proizvodnju uglja u 2016. godini.

U periodu od 1. januara do 31.augusta 2017. godine, ostvarena je proizvodnja uglja u iznosu od 3.626.541,74 tona ili 90,04 procenta od plana, što je osim proizvodnje uglja u istom periodu 2012. godine, najveća proizvodnja uglja u ovom periodu u rudnicima Koncerna EPBiH.

Proizvodnja uglja u posmatranom periodu je veća za 372.992 tona ili 11,46 procenta u odnosu na isti period 2016.godine, a za čak 688.817 tona ili 23,13 procenta veća od proizvodnje u 2015.godini za isti period.

U 2016. godini, kao i u prvoj polovini 2017.godine intenzivirane su aktivnosti na realizaciji projekata dokapitalizacije u zavisnim društvima – rudnicima uglja sredstvima JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, a što kao rezultat ima kontinurano povećenje proizvodnje  uglja u rudnicima iz sastava Koncerna. 

Povećana proizvodnja uglja je omogućila proizvodnju  električne energije iz termoelektrana na nivou 100 procenata planirane proizvodnje za prvih osam mjeseci, te i pored izrazito sušnog perioda i znatno manje proizvodnje iz hidroelektrana osigurala stabilan rad elektroenergetskog sistema.

 

Sarajevo, 06.09.2017.