EPBiH - U jami Raspotočje u rad pušteno široko čelo

U četvrtak, 07. septembra 2017.godine na Dan JP Elektroprivreda BiH, u jami Raspotočje Rudnika mrkog uglja Zenica, koji posluje u sastavu Koncerna EPBiH, u probni rad pušten je širokočelni mehanizovani kompleks sa transportnim sistemom, mašinom za izradu jamskih prostorija i grabuljastim transporterom. Ukupna vrijednost investicije Elektroprivrede BiH, Vladajućeg društva Koncerna EPBiH viša je od 30 miliona KM.

Realizacijom ovog projekta, Elektroprivreda BiH je ispunila obaveze na humanizaciji i modernizaciji rada u jami Raspotočje preuzete nakon nesreće u kojoj je 04.septembra 2014.godine, život izgubilo 5 rudara, a više od 30 povrijeđeno. Široko čelo u jami Raspotočje proizvodiće više od 1.000 tona uglja dnevno, čime se stiču uslovi za ostvarenje planirane godišnje proizvodnje u količini 380.000 tona.

Zahvaljujući širokočelnom kompleksu i pratećoj opremi, pogon Raspotočje proizvodiće više od 50 posto ukupne planirane proizvodnje uglja u Rudniku Zenica.

72 godine Elektroprivrede BiH

JP Elektroprivreda BiH obilježava 7. septembar kao Dan osnivanja preduzeća. U pravno - organizacionom pogledu početak JP Elektroprivreda BiH veže se za Uredbu o osnivanju Električnog preduzeća Bosne i Hercegovine „ElektroBiH“, od 30.08.1945. godine.

Elektroprivreda BiH  je 21.07.1993. godine uskladila poslovanje sa Zakonom o javnim preduzećima i Zakonom o elektroprivredi i nastavila poslovati pod firmom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine sa p.o., kao pravni sljednik ranijeg Javnog preduzeća za proizvodnju, prijenos i distribuciju električne energije Elektroprivreda BiH i elektroprivrednih preduzeća koje je ono osnovalo.

Preduzeće je 2004.godine preregistrirano u dioničko društvo, od kada posluje pod imenom Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d. d. - Sarajevo.

Sarajevo, 07.09.2017.