Naplata RTV takse putem računa za električnu energiju

Na računima za električnu energiju izdatim od 01.09.2017. godine, biće iskazana i Taksa iz Zakona o Javnom servisu, za mjesec august 2017. godine

Na osnovu Ugovora, koji su zaključili JP Elektroprivreda BiH i Javni RTV servis, a u skladu sa Zakonom o Javnom servisu radio-televizije Federacije Bosne i Hercegovine, iskazivanje i naplata Takse iz Zakona o Javnom servisu (RTV taksa) će se vršiti putem računa za električnu energiju EPBiH. 

S ciljem stabilnog i održivog finansiranja javnih RTV servisa, EPBiH je ustupila prostor na svojim računima za električnu energiju kako bi našim sugrađanima olakšala plaćanje RTV takse. Ovaj model prikupljanja RTV takse je prisutan i u većini zemalja iz našeg okruženja, a trebao bi  doprinijeti većem stepenu naplate kako bi Javni servis samostalno servisirao svoje obaveze i konačno postao nezavisan u svakom smislu.

EPBiH se obavezala da će na računu za električnu energiju iskazati i RTV taksu svim kupcima električne energije koji su trenutno evidentirani kao obveznici plaćanja RTV takse. Mjesečna taksa iznosi 7,50 KM i ne predstavlja prihod EPBiH. Ovaj iznos se ne odnosi na uslugu već predstavlja taksu (porez) na posjedovanje radio ili TV prijemnika koji je regulisan državnim i entitetskim Zakonima o javnom servisu.
 
Spisak obveznika RTV takse, EPBiH će preuzimati od Javnog servisa i u skladu s tim, iskazivati RTV taksu na računima.
Također, evidenciju o ostvarenim uplatama će voditi Javni RTV servisi te u skladu s tim, poduzimati pravne radnje u smislu prinudne naplate RTV takse.

Za sve informacije, reklamacije, uvrštavanje na listu obveznika, ostvarivanje prava na izuzeće, kao i druga pitanja i dodatna pojašnjenja, građanima je na usluzi Javni RTV servis, a kontakti su:
ilma.milic@rtvfbih.ba i denis.hajdarevic@rtvfbih.ba ili
033 461 101;
033 455 442;
033 464 069.

EPBiH se uključila u ovaj projekat jer želimo da podržimo osnaživanje Javnog RTV servisa. Prema Rezoluciji 1513 Vijeća Evrope, put BiH u Evropsku uniju nije moguć bez održivog i nezavisnog Javnog RTV servisa te smo stoga, kao društveno odgovorna kompanija, spremni pomoći i biti posrednik u naplati RTV takse što je i zakonska  obaveza svih građana BiH.

Vjerujemo da ćete i Vi podržati ovaj vid prikupljanja prihoda, odnosno Takse iz Zakona o Javnom servisu, te da ćemo zajednički osnažiti Javni servis BiH, a tako i Bosnu i Hercegovinu.