Predsjedavajući Predstavničkog doma FBiH u posjeti JP EPBiH

Edin Mušić, predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamenta FBiH boravio je ponedjeljak, 16.10.2017.godine u radnoj posjeti JP Elektroprivreda BiH. Glavna tema sastanka sa rukovodstvom Javnog preduzeća bile su aktivnosti na izmjenama i dopunama Zakona o električnoj energiji. Učesnici razgovora saglasni su u opredjeljenju da se u nastavku aktivnosti koje će voditi ka konačnoj verziji izmjena i dopuna Zakona, iznađu rješenja koja podstiču razvoj elektroenergetske infrastrukture na području Federacije BiH.

 Razgovarano je i o projektima izgradnje novih proizvodnih kapaciteta JP Elektroprivrede BiH. Predsjedavajući Mušić je istakao da će Predstavnički dom u najkraćem vremenu održati sjednicu na kojoj će se odlučivati o davanju saglasnosti na Ugovor o izgradnji Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, kao i na kreditno zaduženje i izdavanje garancije Federacije BiH za realizaciju navedenog projekta. Izrazio je zadovoljstvo prezentiranom informacijom o rezultatima postignutim na realizaciji Projekta VE Podveležje i uvjerenje da će Projekat biti realiziran u planiranim rokovima.

U vezi sa izgradnjom hidroelektrana Bjelimići i Glavatičevo, predsjedavajući Mušić je ukazao na potrebu za ponovnim nastavkom pripremnih aktivnosti od strane JP Elektroprivrede BiH, s obzirom na to da su raniji aranžmani sa drugim  investitorima bili bez rezultata.
Tokom sastanka razmatrana su i druga pitanja od obostranog interesa, te  iskazana spremnost da se u narednom periodu zajedničkim djelovanjem predstavnika zakonodavne vlasti i javnih preduzeća iznađu rješenja za otklanjanje problema koji usporavaju privredni razvoj.