Novi elektroenergetski objekti na Bjelašnici

S ciljem stvaranja preduslova za rad novih sistema za vertikalni transport i vještačko zasnježivanje na planini Bjelašnici, Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo je okončala izgradnju četiri nove transformatorske stanice i izgradnju novih srednjonaponskih veza u dužini 8 km.

U toku je završno ispitivanje i puštanje elektroenergetskih objekata pod napon.
Osim toga, predviđena je i rekonstrukcija četiri postojeće transformatorske stanice.
Radovi su završeni u rekordnom roku, zahvaljujući dobroj saradnji sa vlastima Kantona Sarajevo, Općine Trnovo i privrednim subjektima.
Poseban doprinos u realizaciji ovog značajnog projekta dalo je Zavisno društvo u sastavu Koncerna EPBiH Eldis TEHNIKA d.o.o.
JP Elektroprivreda BiH i Podružnica „Elektrodistribucija“ Sarajevo u 2019. godini, planiraju  nastavak aktivnosti na rekonstrukciji distributivne mreže na planini Bjelašnici, kako bi se obezbijedilo  što kvalitetnije i sigurnije napajanje električnom energijom i stvorili preduslovi za dalji razvoj ovog lokaliteta.