Rekordna proizvodnja uglja u posljednjih 20 godina

U rudnicima uglja u oktobru 2017. godine, proizvedeno je 509.770 tona uglja, što je najveća ostvarena mjesečna proizvodnja uglja od rata i od formiranja Koncerna 2009.godine

Proizvodnja uglja u oktobru 2017. godine, veća je za  69.970 tona ili 15,91 posto u odnosu na proizvodnju  u istom mjesecu 2016. godine, a za 124.397 tona ili 32,28 posto veća od proizvodnje u oktobru  2015.godine.

Rudnici Koncerna EPBiH u periodu od 1. januara do 31.oktobra 2017. godine, proizveli su 4.621.604 tone uglja, što je povećanje za 500.943 tona, odnosno za 12,16 posto u odnosu na isti period prošle godine ili čak za 906.832 tona ili 24,41 posto u odnosu na isti period 2015.godine.

Proizvodnja uglja u prvih deset mjeseci  2017. godine, najveća je  proizvodnja uglja u ovom periodu od rata i od formiranja Koncerna.

Iako su zavisna društva rudnici uglja u periodu januar-septembar 2017. godine poslovali sa gubitkom u ukupnom iznosu 16.890.218 KM,  poslovni rezultat za period januar-septembar 2017.godine, bolji je u odnosu na isti u prošloj godini za 24.328.573 KM, odnosno, rezultat je bolji za 46.882.110 KM u odnosu na 2015.godinu.

Pozitivno poslovanje u periodu januar-septembar 2017. godine ostvarili su: RMU „Kakanj“, RMU „Breza“ i RU „Gračanica“, dok su u septembru 2017.godine  pozitivno poslovali RU„Kreka“, RMU „Kakanj“, RMU „Breza“, RMU „Abid Lolić“ i RU „Gračanica“.

U 2016. godini, kao i u prethodnim mjesecima 2017.godine, intenzivirane su aktivnosti na realizaciji projekata dokapitalizacije u zavisnim društvima-rudnicima uglja sredstvima JP Elektroprivreda BiH, što je rezultiralo kontinuiranim povećanjem proizvodnje uglja.