Povećanje proizvodnje u termoelektranama EPBiH

U periodu januar-oktobar 2017.godine, Elektroprivreda BiH proizvela je 5.768 GWh električne energije

Ukupna proizvodnja u termoelektranama iznosila je 5.069 GWh, od čega je Termoelektrana „Tuzla“ proizvela 2.935 GWh, a Termoelektrana „Kakanj“ 2.134 GWh.

Ukupna ostvarena proizvodnja električne energije u termoelektranama u prvih deset mjeseci 2017. godine, u odnosu na isti period prošle godine, veća je za 396 GWh ili za 8,48 posto, što je rezultat većeg ostvarenja proizvodnje u Podružnici Termoelektrana „Kakanj“  za 462 MWh ili 27,64 posto.

Poređenjem sa ostvarenom proizvodnjom električne energije u termoelektranama u prvih deset mjeseci u prethodnim godinama, ukupna ostvarena proizvodnja u termoelektranama u periodu januar-oktobar 2017.godine, predstavlja jednu od najvećih ostvarenih proizvodnji električne energije u proteklih dvadeset godina.

U poređenju s Elektroenergetskim bilansom za 2017. godinu, ostvarena proizvodnja u termoelektranama za period januar-oktobar 2017. godine, je na nivou  planirane, zahvaljujući  pogonskoj spremnosti blokova, povećanju proizvodnje uglja i njegovog plasmana.

U Podružnici „Hidroelektrane na Neretvi“ u prvih deset mjeseci 2017. godine, proizvedeno je    699 GWh električne energije. Manja ostvarena proizvodnja posljedica je loših hidroloških prilika tokom razmatranog perioda kao i u posljednjem kvartalu 2016. godine.