Američka ambasadorica u posjeti JP Elektroprivreda BiH

Njena ekselencija Maureen Cormack, ambasadorica Sjedinjenih Američkih Država u BiH, Peter Duffy, direktor misije USAID-a u našoj zemlji, Mak Kamenica, zamjenik direktora USAID Projekta Investiranje u sektor energije i Edhem Branković, predstavnik ekonomskog odjela ambasade SAD-a, boravili su u radnoj posjeti JP Elektroprivreda BiH.

 Ambasadorica Cormack ukazala je na značaj JP Elektroprivreda BiH za elektroenergetski sistem BiH, doprinos njegovoj stabilnosti i integritetu, te važnost učešća JP Elektroprivreda  BiH u projektima koje u oblasti energetike u Bosni i Hercegovini  realizuju agencije Sjedinjenih Američkih Država.

Rukovodstvo kompanije upoznalo je ambasadoricu Cormack s poslovanjem Javnog preduzeća, funkcionisanjem Koncerna EPBiH čije je Vladajuće društvo JP Elektroprivreda BiH i poslovanju njegovih članica i aktulenim pitanjima u prosecima realizacije kapitalnih investicija, s posebnim akcentom na projekat  Blok 7 u Termoelektrani „Tuzla“.

Tokom razgovora, američkoj delegaciji prezentirane su i informacije o investicionim planovima u vezi sa implementacijom  projekata obnovljivih izvora energije i aktivnostima koje se provode s ciljem zadovoljenja ekoloških standarda.