Vlada FBiH – saglasnost za izbor projektnog partnera za izgradnju Bloka 7

Vlada FBiH prihvatila je završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u Termoelektrani „Tuzla“, te JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo dala saglasnost na odabir Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd - CGGC (lider Konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd - GEDI (član Konzorcija) za Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7.

 Vlada FBiH  prihvatila je završnu informaciju o izboru projektnog partnera za izgradnju Bloka 7 - 450 MW u Termoelektrani „Tuzla“, te JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo dala saglasnost na odabir Konzorcija China Gezhouba Group Company Ltd - CGGC (lider Konzorcija) i China Energy Engineering Group, Guangdong Electric Power Design Institute Co., Ltd - GEDI (član Konzorcija) za Projektnog partnera za izgradnju Bloka 7.

Data je saglasnost i na predložene tekstove Sporazuma o projektnom partnerstvu između Elektroprivrede BiH d.d.- Sarajevo i Konzorcija, kao i Ugovora o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7.

Federalna vlada je saglasna da Uprava i Nadzorni odbor JP Elektroprivreda BiH d.d-Sarajevo nastave aktivnosti na okončanju izbora projektnog partnera za izgradnju Bloka 7, s kojim će JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo zaključiti Sporazum o projektnom partnerstvu, usaglasiti i donijeti Plan implementacije kompletnog Projekta izgradnje i zaključiti Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 - 450 MW u TE „Tuzla“.
 
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za izgradnju Bloka 7, instalisane snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.739,81 GWh električne energije i 390,9 GWh toplotne energije.

Premijer Fadil Novalić će informaciju, zaključak Vlade FBiH i Prijedlog zaključka uputi Parlamentu FBiH, te zatražiti prethodnu saglasnost u postupku izdavanja Energetske dozvole investitoru JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo, kako bi nadležno ministarstvo moglo početi sa aktivnostima za izdavanje Energetske dozvole.