Generalnom direktoru EPBiH uručena priznanja za ostvareni prihod, investicije i lidersku poziciju kompanije na tržištu

Mirsad Jašarspahić, predsjednik Privredne komore FBiH i Alena Ahmetspahić-Fočo, direktorica projekta Poslovne novine, uručili su generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH Bajazitu Jašareviću priznanja Poslovnih novina za postignute uspješne rezultate u 2016. godini - za ostvareni prihod JP Elektroprivreda BiH, investicije gotovinskog toka i lidersku poziciju kompanije u oblasti proizvodnje električne energije.

 JP Elektroprivreda BiH  je u tradicionalnom rangiranju Poslovnih novina „100 najvećih u BiH“, sa 997.870.238 KM ostvarenog prihoda i 146.749.314 KM ostvarenih investicija, proglašena prvoplasiranom  kompanijom  u kategoriji velikih kompanija u BiH u prošloj godini.

direktor je upoznao goste sa aktuelnostima u procesu realizacije kapitalnih projekata, proizvodnji električne energije, tržištu električne energije, razvoju elektroenergetskog sistema i drugim pitanjima koja su neophodna za očuvanje liderske pozicije  JP Elektroprivreda BiH. 

 

Dodjeljenim priznanjem JP Elektroprivreda BiH  je prepoznata kao primjer dobre prakse,  odgovornog poslovanja, odnosa sa zaposlenicima i društvenoj zajednici. 

Rangiranja i istraživanja za projekt Poslovnih novina „100 najećih u BiH“ realizovao je specijalni partner LRC d.o.o. iz Sarajeva.