Zaključen Ugovor za izgradnju trafostanice za Vjetroelektranu „Podveležje“

JP Elektroprivreda BiH je sa kompanijom ABB d.o.o Zagreb zaključila Ugovor za izgradnju trafostanice 110/30 kV i 30 kV kablovske i fiberoptičke mreže za Vjetroelektranu „Podveležje“

 Kablovskom i fiberoptičkom mrežom će se izvršiti energetsko i telekomunikaciono povezivanje vjetroagregata sa trafostanicom 110/30 kV, a u cilju plasmana proizvedene električne energije iz VE „Podveležje“ u 110 kV mrežu, te upravljanja vjetroparkom.

Ugovor se finansira iz kreditnih sredstava KfW banke, a ukupna vrijednost je 4.098.026,00 eura. U prvoj fazi realizacije Ugovora obaveza izvođača je izrada izvedbenog projekta za TS „Podveležje“ kao i izrada glavnog projekta za kablovsku i fiberoptičku mrežu. JP Elektroprivreda BiH je ishodovala građevinsku dozvolu za izgradnju TS čime su se stekli uslovi za početak izvođenja pripremnih radova.

Predviđeni rok za realizaciju Ugovora je 20 mjeseci. Potpisom predmetnog Ugovora učinjen je značajan napredak u realizaciji cjelokupnog projekta izgradnje VE „Podvležje“,  čijom izradnjom će se povećati instalisani kapaciteti kao i udio proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora.