Javni poziv kompanijama za prezentaciju usluge provođenja energetskog audita

Sektor za snabdijevanje JP Elektroprivreda BiH objavio je javni poziv zainteresiranim kompanijama za prezentaciju provođenja energetskog audita za električnu energiju kod industrijskih potrošača

Zainteresirane kompanije treba da se jave na e-mail snabdijevanje@epbih.ba, najkasnije do 09.03.2018.
Više informacija dostupno je ovdje: