VE ¨Podveležje¨ razvojna šansa HNK

Predstavnici njemačke renomirane kompanije Fichtner GmbH˛Co. KG sa međunarodnim referencama iz oblasti obnovljivih izvora i JP Elektroprivreda BiH prezentovali su 13.marta 2018. godine u Mostaru projekat Vjeroelektrana ¨Podveležje¨. Lokalna zajednica je upoznata sa trenutnim i dosadašnjim aktivnostima na realizaciji VE ¨Podveležje¨ snage do 48 MW, strateškog projekta za regiju Hercegovačko-neretvanskog kantona.

 Stručnjaci iz JP Elektroprivreda BiH odgovarajući na pitanja predstavnika nevladinog sektora, resornih ministarstava, akademske zajednice, sportskih udruženja, istakli su važnost proizvodnje čiste energije iz obnovljivog izvora, bez opterećenja stakleničkim plinovima.

Semir Nurković, voditelj prve faze izgradnje VE ¨Podveležje¨ govorio je o  saradnji JP Elektroprivreda BiH sa Gradom Mostarom i nadležnim ministarstvima Vlade HNK,  tokom koje je s ciljem unapređenja uslova života i izgradnje infrastrukturnih objekata, u projekte od važnosti za lokalnu zajednicu uloženo 2 miliona KM, uključujući i rekonstrukciju (proširenje gabarita) lokalnog asfaltnog puta radi nesmetanog transporta opreme vjetroagregata od skretanja sa magistralne ceste M6.1 do samog ulaska u projektno područje Vjetroelektrane.

Javnost je upoznata i sa relevantnim dozvolama i saglasnostima koje kompanija posjeduje za VE ¨Podveležje¨.
Najveći dio prezentacije posvećen je uticajima na okolinu i društvo te mjerama ublažavanja tokom izgradnje i rada Vjetroelektrane.

Anisa Avdaković,  stručni saradnik za okolinsko upravljanje govoreći o mogućim uticajima izgradnje VE ¨Podveležje¨ na floru i faunu,  istakla je da je u ovu svrhu u maju 2015. godine,  završena prva bazna studija ptica i šišmiša u Bosni i Hercegovini, sa provedenim jednogodišnjim istraživanjem, u kojoj su jasno definisane mjere i  preporuke za ublažavanje mogućih negativnih uticaja .

Izgradnja VE ¨Podveležje¨ predstavlja razvojnu priliku i ukupnu šansu ne samo za povećanje proizvodnje električne energije, već kao pokretačka snaga ekonomskog razvoja regije.
Projekat je lociran na platou Podveležja, oko 10 km istočno od Grada Mostara. Očekivana proizvodnja električne energije na godišnjem nivou je cca 130 GWh, a ukupna investicija je procijenjena na iznos 162 miliona KM. Projekat
Vjetroelektrane  se finasira kreditnim sredstvima Njemačke razvojne banke - KfW i vlastitim sredstvima JP Elektroprivreda BiH.

Za ovaj projekat JP Elektroprivreda BiH je sa Vladom HNK potpisala koncesioni ugovor na 30 godina.