Konferencija o ulozi uglja u proizvodnji električne energije

Izvršni direktor za proizvodnju JP Elektroprivreda BiH, dr. Nevad Ikanović, učestvovao je u radu Međunarodne stručne konferencije “Uloga uglja u proizvodnji električne energije“, koja je održana u Beogradu 17.04.2018. godine, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva rudarstva i energetike Vlade Srbije, JP Elektroprivreda Srbije i Internet časopisa Balkanmagazin

Dr. Ikanović je govorio o temi “Stanje u sektoru uglja u BiH i planovi za budućnost”.
Skup je okupio stručnjake u oblasti rudarstva i energetike , te predstavnike proizvođača uglja  i električne energije iz zemalja regiona. Konferenciji su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rudarstva i energetike Republike Srbije, Rudarsko geološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu,  Komiteta za površinsku eksploataciju uglja, Saveza inženjera rudarstva Republike Srbije i dr.
Jedan od zaključaka skupa je da ugalj ima nezamjenjivu ulogu kao resurs u proizvodnji električne energije zemalja učesnica Konferencije, te je predloženo osnivanje Unije proizvođača uglja zapadnog Balkana.