EPBiH partner novog projekta EU - Upgrade DH

JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo posredstvom Sektora za strateški razvoj, učestvuje u novom EU Horizont 2020 projektu Upgrade DH, čiju realizaciju koordinira njemačka kompanija WIP Renewable Energies. Partneri projekta, koji je zvanično počeo 01.maja 2018.godine, uz JP Elektroprivreda BiH su SIG SOLITES (Njemačka), AGFW – Njemačko udruženje toplinarskih kompanija, COWI (Danska), OPTIT (Italija), HERA (Italija), EuroHeat (Belgija), Mašinski fakultet Univerziteta u Zagrebu (Hrvatska), LDHA - Asocijacija kompanija daljinskih grijanja Litvanije I toplinarska kompanija STINKLAI (Litvanija).

Projekat Upgrade DH se bavi poboljšanjem energetske efikasnosti postojećih sistema daljinskog grijanja u Evropi, pri čemu je jedan od ukupno 8 demonstracijskih slučajeva koji će se analizirati u okviru projekta i Sistem daljinskog grijanja Tuzla koji se snabdijeva toplinskom energijom iz TE Tuzla. Cilj projekta je da se za demo-slučajeve odabranih sistema daljinskog grijanja identificiraju adekvatne tehničke i organizacijske mjere na strani proizvodnje, distribucije i potrošnje toplinske energije, te da se kroz optimizacione i finansijske alate rangiraju potencijalne investicione mjere za poboljšanje energetske efikasnosti odabranih DH Sistema. Rezultati bi se potom multiplicirali na DH sisteme kompanija sljedbenica projekta u Evropi, koje su izrazile podršku projektu (iz BiH to su DH Lukavac koji se snabdijeva toplinskom energijom iz kogeneracije u TE Tuzla, DH Kakanj koji se snabdijeva toplinskom energijom iz kogeneracije u TE Kakanj, Toplane Sarajevo i EkoToplane Gračanica).

U projektnom timu JP Elektroprivreda BiH su predstavnici Sektora za strateški razvoj i TE Tuzla, te predstavnici Centralnog grijanja Tuzla. Kick-off meeting projekta koji će trajati 36 mjeseci, održan je 03.-04.maja 2018.godine, u sjedištu Koordinatora WIP Renewable Energies, čime su projektne aktivnosti zvanično započele.

Nakon Horizont 2020 projekta CoolHeating, koji se bavi 4. generacijom sistema daljinskog grijanja, učesćem u EU Horizon 2020 grant projektu Upgrade DH, JP Elektroprivreda BiH nastavlja transfer najboljih raspoloživih tehnologija i dobrih praksi iz oblasti koje su od interesa za Razvoj kompanije, u konkretnom slučaju u oblasti toplinarstva kao jednoj od dugoročnih strateških poslovnih opredjeljenja kompanije.