Režije na klik - nova usluga Elektroprivrede BiH i Raiffeisen banke

Plaćanje računa za električnu energiju putem unaprijed popunjenih uplatnica od sada je moguće i za klijente Raiffeisen banke, registracijom na uslugu Režije na klik

„Cijeneći vrijeme naših klijenata uveli smo Režije na klik, uslugu koja štedi vrijeme obzirom da omogućava plaćanje režijskih računa korištenjem unaprijed popunjenih naloga samo uz potvrdu klijenta“, izjavio je Karlheinz Dobnigg, predsjednik Uprave Raiffeisen banke, te dodao da je usluga Režije na klik dostupna u okviru aplikacije Internet bankarstvo za fizička te Raiffeisen bankarstva na Viberu.

Aktivacija usluge je jednostavna i vrši se jednokratno unošenjem šifre potrošača koja se nalazi na računu. Nakon što se klijent registruje za uslugu, Elektroprivreda BiH svaki naredni iznos sa računa za električnu energiju šalje Banci, a Banka priprema nalog koji je unaprijed popunjen svim potrebnim podacima. Korisnici samo jednim klikom potvrđuju nalog i odobravaju plaćanje. 

Dr.sc. Džemo Borovina, izvršni direktor Sektora za snabdijevanje i trgovinu EPBiH naglasio je da „smo svjedoci digitalne transformacije kroz koju prolazi i BiH, te da EPBiH nastoji biti aktivan učesnik u ovom procesu. Ulažemo znatne napore u modernizaciju snabdijevanja kupaca električnom energijom i želimo ohrabriti naše kupce da nam se pridruže na tom putu. Sretni smo što sada možemo obezbijediti jednostavnije opcije plaćanje računa za električnu energiju i za klijente Raiffeisen banke koja je pionir u mnogim segmentima digitalizacije.“
Dodatna pogodnost za korisnike usluge Režije na klik, koji su ujedno registrovani na uslugu e-račun EPBiH (dostava računa putem maila) je besplatno plaćanje računa. Naime, svaki korisnik e-računa koji ugovori uslugu Režije na klik do maja 2019. godine, ostvariće pogodnost plaćanja računa bez naknade punih godinu dana. Navedeno znači da će povrat naknade za transakciju biti izvršen na račun klijenta tokom narednog mjeseca. Registracija na uslugu e-račun može se izvršiti prijavom putem korisničkog naloga na www.epbih.ba ili u bilo kojoj poslovnici Elektrodistribucije BiH.