Nova pogodnost za korisnike e-računa: Plaćanje bez štampanja računa i popunjavanja uplatnica

Elektroprivreda BiH će svojim kupcima koji račun za električnu energiju primaju putem e-maila,ubuduće omogućiti plaćanje samo po osnovu e-mail adrese na koju je registrirana usluga e-račun, bez štampanog računa i bez popunjavanja uplatnica. Prilikom plaćanja u poslovnicama Elektrodistribucije, dovoljno je da kupac navede e-mail adresu na koju je registrirana usluga e-račun i po osnovu toga dobiva potvrdu o plaćanju

Ova pogodnost će omogućiti svim našim kupcima da iskoriste sve prednosti elektronske dostave računa kao što su duži rok za plaćanje, brža i sigurnija dostava, elektronska arhiva i dostupnost. Također, minimiziran je rizik gubljenja računa, a svi zajedno na ovaj način doprinosimo očuvanju životne sredine.
Istovremeno, radi smanjenja gužvi na naplatnim mjestima, korisnicima e-računa je omogućeno i elektronsko plaćanje računa putem unaprijed popunjenih uplatnica i trajnih naloga. Naime, kupci koji ugovore ovu uslugu sa nekom od banaka (ASA banka, BBI banka, Raifffeisen bank, Sberbank BH, Sparkasse banka i UniCredit Bank), dobivaju unaprijed popunjene uplatnice, koje je potrebno jednostavno odobriti i na taj način izvršiti plaćanje. Ugovaranje usluge sa bankama je besplatno, a korisnici e-računa oslobođeni su i naknade pri plaćanju računa.
Elektroprivreda BiH nastoji pratiti svjetske trendove u elektronskom poslovanju pružajući svojim kupcima mogućnost da maksimalno iskoriste prednosti novih tehnologija.