JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo na Sajmu Energa 2018

JP Elektroprivreda BiH sa članicama Koncerna EPBiH učestvuje na Međunarodnom sajmu energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije „Energa 2018“, koji se održava od 19-21.juna, u dvorani „Mirza Delibašić“ - KSC „Skenderija“

Na izložbenom prostoru Elektroprivrede BiH dostupne su informacije o  poslovanju i razvojnim projektima kompanije, novim uslugama za kupce koje se realizuju u okviru digitalne transformacije poslovanja, te informacije o mjerama poboljšanja energetske efikasnosti koje se poduzimaju u okviru projekata unaprjeđenja brige za kupce. 
Posjetioci Sajma, na štandu Elektroprivrede  BiH mogu se upoznati i s poslovnim aktivnostima Zavisnog društva Tvornica transportih uređaja Energetik d.o.o. Tuzla.
Sadržajima i strukturom učesnika, Sajam Energa  i prateća konferencija koji se ove godine održavaju pod sloganom „Misliti na budućnost“, svrstavaju se među najznačanije manifestacije u oblasti energetike u regiji.
U okviru konferencijskog programa Sajma posebna pažnja biće posvećena energetskim i klimatskim politikama u BiH, tržištu električne energije, sistemima daljinskog grijanja, obnovljivim izvorima energije, sigurnosnom snabdijevanju gasom, energijskoj efikasnosti u građevinarstvu i industriji, te  stanju i perspektivi električnih automobila  u BiH.
U panel diskusiji sesije „Uspostavljanje organizovanog tržišta električne energije u BiH- inicijativa WB6, očekivanja od samita u Londonu“, učestvuje Meliha Džizić, rukovodilac Sektora za snabdijevanje.
U okviru sesije Modularni sistemi daljinskog grijanja / hlađenja na bazi obnovljive energije, planirana su izlaganja mr.sc. Elme Redžić, Elektroprivreda BiH / CoolHeating projekat o temi  „Prednosti malih modularnih sistema daljinskog grijanja na bazi obnovljivih izvora energije (OIE)“ i „CoolHeating projekat o sistemima daljinskog grijanja / hlađenja (SDG/H) na bazi OIE, Horizon 2020 – Evropska Komisija“, dr.sc.Anesa Kazagića, Elektroprivreda BiH/ CoolHeating projekat.
Mr.sc. Adnan Bosović iz Sektora za strateški razvoj, učestvovaće u panel diskusiji sesije  “Budućnost je pred vratima - stanje i  perspektive električnih automobila u BiH“.
„Energa 2018“ održava se pod pokroviteljstvom Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa  BiH, Ministarstva energije, industrije i rudarstva FBiH i Vlade Kantona Sarajevo. Partneri Sajma su Vanjskotrgovinska komora BiH i Privredna komora  FBiH.