Dvodnevna konferencija o antikorupcionim programima u bh.državnim preduzećima

JP Elektroprivreda BiH prvoplasirana je kompanija u segmentu organizacione transparentnosti , prema rezultatima istraživanja Transparency International BiH, o transparentnosti korporativnog izvještavanja javnih preduzeća u Bosni i Hercegovini. Rezultati istraživanja kojim je obuhvaćeno 150 državnih preduzeća iz oblasti energetike, transporta, komunalnih poslova, vodosnabdijevanja i ostalih djelatnosti predstavljeni su na konferenciji– Antikorupcijski programi u bh. državnim preduzećima, koja je od 3. do 4.jula 2018. godine održana u Sarajevu.

 

Transparentnost u korporativnom izvještavanju posmatrana je  kroz segmente  izvještavanja  o antikorupcionim programima, organizacionoj transparentnosti i podacima o funkcionisanju i rezultatima poslovanja.

Prvog dana  konferencije predstavljeni su rezultati istraživanja i upriličena diskusiji o potrebi i načinu kreiranja antikorupcionih programa u javnim preduzećima.

 

Drugog dana konferencije organizovane  su radionice s ciljem izrade plana integriteta javnih preduzeća, sa smjernicama iz Priručnika o suzbijanju korupcije i dizajniranju planova integriteta u javnim preduzećima.

 Prema ukupnoj transparentnosti u korporativnom izvještavanju JP Elektroprivreda BiH rangirana je na 16. poziciji od ukupno 150 državnih kompanija.
 
Podaci su prikupljeni isključivo iz informacija ili dokumenata koji su javno dostupni na web stranici privrednih subjekata, a na osnovu unaprijed definisanog upitnika.