Blok 7 - Vlada FBiH dala garanciju za kreditno zaduženje EPBiH

Vlada Federacije BiH na 153. sjednici održanoj 17.augusta 2018. godine u Mostaru, dala je garanciju u korist kineske Izvozno-uvozne banke (EXIM BANK) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo za realizaciju projekta izgradnje Bloka 7 - 450 MW TE „Tuzla“ u iznosu do 613.990.000 eura. To je 85 posto od ukupne vrijednosti Ugovora o inžinjeringu, nabavci i izgradnji Bloka između JP Elektroprivreda BiH i Konzorcija China Gezhouba Group Company Limited, Peking, Kina (lider) i GEDI - Guandong Electric power Design Institute, Kina (član Konzorcija), uvećano za kamatu i druge pripadajuće troškove po Sporazumu o kreditnoj liniji.

 Konačne odluke o davanju garancije i o kreditnom zaduženju JP Elektroprivreda BiH treba donijeti Parlament Federacije BiH.

JP Elektroprivreda BiH  posjeduje sve potrebne dozvole za izgradnju Bloka 7 instalisane nazivne snage 450 MW, planirane godišnje proizvodnje 2.739,81 GWh električne i 390,9 GWh toplotne energije. 

Prema planiranoj dinamici,  Blok 7 bi u pogonu trebao biti u toku 2023.godine. Rok za izgradnju je 56 mjeseci, a probni rad traje 6 mjeseci.