EPBiH-Sparkasse banka: Usluga PLATI RAČUN

Plaćanje računa bez popunjavanja uplatnica, gužvi i redova, kada Vi to želite, a besplatno!

 

Od 01.septembra 2018.godine, ovu pogodnost mogu iskoristiti i naši kupci koji su klijenti Sparkasse banke. Nakon usluge plaćanja putem trajnog naloga sa varijabilnim iznosom, omogućili smo i plaćanje putem usluge PLATI RAČUN-e Sparkasse banke, kada Vi to želite i gdje Vi to želite.

 

Usluga PLATI RAČUN-e podrazumijeva plaćanje putem unaprijed popunjenih uplatnica, a aktivacija usluge je besplatna i vrši se jednostavnim unosom šifre potrošača u zahtjev za ugovaranje usluge PLATI RAČUN-e, putem usluge internet ili mobilnog bankarstva. Korisnici mogu prijaviti više mjernih mjesta za uslugu, a plaćanje se realizuje odobravanjem uplatnog naloga.

 

Po izdavanju mjesečnog računa za električnu energiju, JP Elektroprivreda BiH Banci šalje iznos sa uplatnog naloga korisnika usluge, a Banka priprema gotovu uplatnicu PLATI RAČUN-e i postavlja je na korisnički nalog internet ili mobilnog bankarstva. U slučaju potrebe za korekcijama uplatnog iznosa, korisnicima je ostavljena i ta mogućnost.

 

Dodatna pogodnost za korisnike usluge PLATI RAČUN-e, koji su ujedno registrovani na uslugu e-račun JP Elektroprivreda BiH  (dostava računa putem maila) je besplatno plaćanje računa. Naime, svaki korisnik e-računa koji ugovori uslugu PLATI RAČUNE-e do 20.08. 2019. godine, ostvaruje pogodnost plaćanja računa bez naknade punih godinu dana.

 

Registracija na uslugu e-račun može se izvršiti prijavom putem korisničkog naloga na www.epbih.ba ili u bilo kojoj poslovnici elektrodistribucije.