Delegacija USAID-EIA u posjeti EPBiH

Direktor USAID Projekta Investiranje u sektor energije-EIA Ognjen Marković prezentirao je generalnom direktoru JP Elektroprivreda BiH Bajazitu Jašareviću Analizu pravnog okvira i preporuka za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH i Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH

Prezentovani dokumenti rezultat su zajedničkog rada predstavnika JP Elektroprivreda BiH i USAID Projekta Investiranje u sektor energije-EIA, na identifikovanju zakonskih, regulatornih i drugih prepreka u postupcima ishođenja odobrenja, saglasnosti i dozvola za izgradnju različitih energetskih postrojenja u FBiH.

Saradnja u analizi procesa izdavanja dozvola za izgradnju elektrana u BiH, realizovana je na osnovu Memoranduma o razumijevanju potpisanog između JP Elektroprivreda BiH i USAID Projekta Investiranje u sektor energije-EIA.

Dokumentom Analiza pravnog okvira i preporuka za otklanjanje prepreka za investiranje u sektor energije u FBiH identifikovane su barijere i manjkavosti u legislativi i regulativi, te formulisane preporuke za otklanjanje prepreka za brže i efikasnije investiranje u sektor energije u FBiH. Uz analize i preporuke, pripremljen je i Vodič za investitore u elektroenergetskom sektoru u BiH, namjenjen potencijalnim investitorima.

Prezentaciji dokumenata, koji će JP Elektroprivreda BiH olakšati postupke pripreme i izgradnje novih elektroenergetskih objekata, prisustvovali su Mak Kamenica, Elmira Pašagić i Elma Haverić u ime USAID – EIA i Almedin Skopljak, rukovodilac Sektora za izgradnju hidroelektrana i Fuad Tanović, rukovodilac Sektora za pravne poslove u ime JP Elektroprivreda BiH. 

 
Sudionici sastanka održanog 13.09.2018.godine u JP Elektroprivreda BiH,  razgovarali su i o nastavku realizacije projekata iz Memoranduma o razumijevanju i budućoj saradnji.

Dokumenti su dostupni ovdje 

Sarajevo,13.09.2018.