EPBiH na listi top 100 kompanija jugoistočne Evrope

JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo je po ukupno ostvarenom prihodu u 2017. godini, od 590,6 miliona eura, na 88. mjestu među stotinu top kompanija iz jugoistočne Evrope, rangiranih na listi agencije SeeNews

Od bosanskohercegovačkih kompanija, pored JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, na ovoj listi rangiran je i trgovački lanac Bingo.

Prema podacima koje je za 2017. godinu objavio SeeNews, ukupni prihod 100 najvećih kompanija u jugoistočnoj Evropi dostigao je iznos  113,7 milijardi eura, što je 12,5  posto više u odnosu na godinu ranije, a profit je povećan za 22 posto i iznosi 4,9 milijardi eura.

Rumunija ima najviše kompanija na listi-51,slijede Slovenija, Srbija,Hrvatska i Bugarska.

TOP 100 SEE, koji je objavio SeeNews, predstavlja godišnji sveobuhvatni, detaljni vodič za ekonomije jugoistočne Evrope (SEE), koji pruža detaljnu prezentaciju najuspješnijih biznisa u svakoj zemlji. TOP 100 SEE je jedina godišnja rang lista najboljih kompanija, banaka i osiguravača u jugoistočnoj Evropi.

SeeNews je nezavisni svjetski provajder poslovnih vijesti i tržišnih  podataka sa fokusom na tržišta u razvoju, koji jedanaestu godinu zaredom priprema godišnju poziciju najboljih kompanija u regionu jugoistočne Evrope pod imenom - SeeNews TOP 100 SEE.

Sarajevo, 10.10.2018.