Čelni ljudi IEEE Power & Energy sekcije u posjeti EPBiH

U Sarajevu je periodu od 21. do 25. oktobra 2018.godine, u organizaciji Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, održana konferencija pod nazivom „2018 IEEE PES ISGT Europe“, posvećena elektroenergetskom sektoru na kojoj je učestvovalo oko 350 predstavnika iz 44 zemlje svijeta.

 Fokus osme po redu “Innovative Smart Grid Technologies” konferencije koja je sponzorisana od svjetskog IEEE udruženja i IEEE Power & Energy sekcije, bio je na primjeni inovativnih industrijskih rješenja u elektroenergetskom sektoru s posebnim osvrtom na IT i komunikacione tehnologije, obnovljive izvore električne energije, energetsku efikasnost i energetsku elektroniku.

U okviru radnog dijela konferencije, JP Elektroprivreda BiH posjetili su čelni ljudi IEEE Power & Energy sekcije (PES), dr. Frank C. Lambert, novoizabrani predsjednik PES-a,  dr. Damir Novosel, predsjednik kompanije Quanta Technology Expert LLC iz USA i bivši predsjednik PES-a, Bruno Meyer, generalni direktor RTE-a (Réseau de Transport d’Electricité ) iz Francuske i jedan od direktora PES-a, Mažana Armstrong iz BC HYDRO Kanada i jedna od potpredsjednica PES-a, dr. Farnoosh Rahmatian, potpredsjednik PES-a za tehničke aktivnosti,  dr. Alexander Apostolov, OMICRON electronics, USA,  Patrick P. Ryan, izvršni direktor PES-a  i Meliha Selak trenutna predsjednica IEEE sekcije BiH i jedna od bivših potpredsjenica PES-a.

Sa članovima delegacije  IEEE Power & Energy sekcije (PES) razgovarali su generalni direktor JP Elektroprivreda Bajazit Jašarević, izvršni direktor za snabdijevanje i trgovinu dr.sci.Džemo Borovina, izvršni direktor za kapitalne investicije dr.sci.Senad Salkić, prof.dr. Mustafa Musić, rukovodilac Sektora za strateški razvoj, mr.sci. Sabina Dacić-Lepara, Služba za pripremu izgradnje malih elektrana iz obnovljivih i alternativnih izvora energije i mr.sci. Ajla Mehinović iz Sektora za snabdijevanje.

Tokom sastanka čelnim ljudima IEEE Power & Energy sekcije (PES) predstavljena je razvojna i poslovna politika kompanije, te utvrđene politike, poslovna strategija i strateški projekti, neophodni za održivi rast kompanije na ekonomski najefikasniji i okolinski prihvatljiv način uz ispunjavanje obaveza BiH unutar Energetske zajednice i energetske strategije, a sa krajnjim ciljem efektivne integracije u EU.

 

 

Delegacija IEEE PES-a kao krovnog svjetskog foruma za prikupljanje i dijeljenje najnovijih tehnoloških dostignuća u elektroenergetskoj industriji i razvoj standarda koji vode razvoju i proizvodnji opreme i sistema, te edukaciju aktera iz elektroenergetskog sektora i opće javnosti,  uz izražavanje zadovoljstva u vezi sa aktivnostima koje provodi JP Elektroprivreda BiH na realizaciji projekata i prezentiranim planovima, iskazali su spremnost za saradnju sa kompanijom i drugim elektroprivrednim i akademskim subjektima iz BiH. Saradnja bi se  ogledala u organizovanju stručnih tutorijala i predavanja iz oblasti od zajedničkog interesa, u kojima bi najveći svjetski stručnjaci podijelili svoja iskustva i prezentirali nabolje prakse u svjetskim elektroenergetskim tokovima.

Razgovarano je i omogućnosti potpisivanja zajedničkog ugovora o saradnji koji bi sadržavao cjelovit plan o budućim zajedničkim aktivnostima i kolektivnom članstvu JP Elektroprivreda BiH u IEEE PES.