O Bloku 7 TE ¨Tuzla¨ na Sarajevo Unlimited forumu

U okviru Sarajevo Unlimited 2018, Trećeg regionalnog foruma inovacija, poduzetništva i tehnologije, 07. novembra 2018. godine, biće održan Panel posvećen najvećoj investiciji u energetskom sektoru u posljednih 25 godina, Bloku 7 u TE ¨Tuzla¨.

 O aktuelnom statusu projekta, ekološkim aspektima i ispunjavanju zahtjeva Evropske unije u pogledu izgradnje Bloka 7, govoriće dr.sci.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, dok će o značaju i ulozi Bloka 7 u elektroenergetskom sektoru, te ekonomsko-socijalnim aspektima projekta, govoriti Tarik Begić, pomoćnik federalnog ministra energetike, rudarstva i industrije.

U okviru panela, Branka Knežević, iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, predstaviće Energetsku strategiju BiH do 2035.godine, uz akcentiranje pozicije Bloka 7 u ovom dokumentu, te drugih blokova u TE „Tuzla“ i „Kakanj“.

Predstavnici kineskog Konzorcij  CGGC/GEDI partnera u projektu izgradnje Bloka 7 - Lu Hao (GEDI) i Chen Yuhan (CGGC),  govoriće o opremi i novim tehnologijama koje će se koristiti prilikom izgradnje. 

U okviru Unlimited foruma biće predstavljena još dva projekta iz investicionog portfolija JP Elektroprivreda BiH, Vrelovod  Kakanj - Sarajevo i Blok 8 u TE ¨Kakanj¨. O značaju izgradnje  Vrelovoda Kakanj – Sarajevo govoriće Almedin Skopljak, rukovodilac Sektora za pripremu izgradnje hidroelektrana, dok će projekat Blok 8 predstaviti Hasan Čaušević, voditelj pripreme izgradnje Bloka 8 u TE ¨Kakanj¨.

Tema ovogodišnjeg Unlimited Foruma je Inovacija i tehnološki razvoj kompetitivnih industrija u okviru zemalja članica inicijative 16+1 sa posebnim akcentom na izgradnji pametnih gradova. Forum će okupiti 400 stranih delegata iz Kine, zemalja Baltika i regije kao i predstavnike bh. državnih institucija, vlada i ministarstava zaduženih za razvoj, tehnologiju, privredu, nauku i inovacije, predstavnike univerziteta, korporacija, tehnoloških parkova i kreativnih hubova.
Sarajevo Unlimited Forum trajaće od 5.do 7.novembra 2018. godine.