Skupština usvojila Plan poslovanja

Pedeset četvrta (vanredna) Skupština dioničara JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, održana 13.12.2018. godine, usvojila je Plan poslovanja za period 2019. - 2021. godine

Trogodišnjim Planom poslovanja planirana je ukupna proizvodnja električne energije  u obimu 20.461 GWh, nabavka uglja u količini 16 miliona tona i više od 3 milijarde KM ukupnog prihoda, u planskom periodu, kao i povećanje isporuke električne energije i broja kupaca.

Planirano je ulaganje 1,76 milijardi KM  u djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja, za kapitalne i zajedničke projekte, dokapitalizaciju rudnika i neelektroprivrednih zavisnih društava.

U skladu s Planom, JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo će  u kapitalne projekte uložiti  1,29 milijardi KM. Najvažniji strateški ciljevi kroz plan ulaganja su izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i novih proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora.

Planiran je početak izgradnje novih energetskih objekata, gdje se posebno ističe Blok 7 u TE „Tuzla“. Predviđeno je da u toku planskog  perioda počne proizvodnja u Vjetroparku „Podveležje“ i malim HE na rijeci Neretvici, a da će se nastaviti sa izgradnjom HE „Vranduk“.

U skladu s raspoloživim mogućnostima, nastaviće se i s investiranjem u zavisna društva - rudnike uglja u sastavu Koncerna EPBiH, kako bi se na duži rok obezbijedila stabilna proizvodnja uglja. Za dokapitalizaciju rudnika uglja planirano je 103 miliona KM.

U 2019. godini planirana je proizvodnja 6.991,7 GWh električne energije, ukupan prihod viši od milijardu KM i nabavka uglja u količini 5,7 miliona tona iz domaćih rudnika.

Pedeset četvrta Skupština donijela je i odluke o izmjeni odluka o dokapitalizaciji ulaganjem u JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo u zavisna društva - rudnike uglja: RMU „Abid Lolić“, RMU „Kakanj“, RMU „Zenica“, RMU „Breza“, RMU „Đurđevik“, RU „Gračanica“ i Rudnike „Kreka“,  zbog produženja rokova realizacije  i okončanja preostalih investicionih ulaganja.

Ovdje pogledajte Plan poslovanja JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo za period 2019. - 2021. godine 

Sarajevo, 13.12.2018.