Antikorupcioni tim Vlade FBiH –Kako zaštiti prijavitelje korupcije u FBiH

Predstavnici JP Elektroprivreda BiH učestovali su na treningu „Uspostava sistema zaštite prijavilaca korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine“ koji je 24.januara 2019. godine, u Sarajevu organizovao Antikorupcioni tim Vlade FBiH.

 

Uprava JP Elektroprivreda BiH je s ciljem stvaranja pravne, etičke i profesionalne kvalitete rada u kompaniji, usvojila Plan integriteta JP Elektroprivreda BiH,  interni antikorupcioni dokument preventivnog karaktera  

Trening koji je okupio predstavnike  ključnih institucija za provođenje zakona na svim nivoima vlasti u FBiH i javnih preduzeća, organizovan je kako bi se u skladu sa Zakonom o zaštiti prijavilaca korupcije, jačali kapaciteti i kompetencije zaposlenih u ključnim institicijama na cijelom području FBiH o zaštiti prijavilaca korupcije i drugih nepravilnosti. Cilj treninga je da se na proaktivan način nakon usvajanja zakonskog rješenja o zaštiti prijavilaca korupcije u FBiH, osiguraju pretpostavke za što efikasniju i efektivniju implementaciju zakonskih rješenja.

Jedan od ciljeva je i stvaranje mreže praktičara koji će biti upoznati sa samim konceptom zaštite prijavilaca korupcije i koji će moći ponuditi i svoje mišljenje na Nacrt zakonskog rješenja, te koji će biti u prilici da promovišu i u određenoj mjeri provode zakonsko rješenje.

Učesnici treninga su upoznati sa međunarodni standardima i dokumentima u ovoj oblasti, predstavljena su iskustva Transparency International BiH i susjednih zemalja u borbi protiv korupcije.

Antikorupcioni tim Vlade FBiH organizovao je trening u saradnji sa Projektom „Javni integritet u Federaciji BiH i Republici Srpskoj“ koji finansira Britanska ambasada u Sarajevu. Projekat provode konsultantske kompanije PWC, Lucid Linx Sarajevo, Agencia i EDA.