Projekat BIOFIT - Retrofit evropske industrije uvođenjem biogoriva

JP Elektroprivreda BiH je putem Sektora za strateški razvoj postala konzorcijalni partner na još jednom evropskom projektu - BIOFIT, koji je finansijski podržan kroz Horizont 2020 - Program istraživanja i inovacija Evropske Unije, prema Ugovoru o grant sredstvima br.817999.

Projekat BIOFIT će podržati i inicirati mogućnosti korištenja bioenergije u pet industrijskih sektora: biogoriva prve generacije, industrije celuloze i papira, fosilnih rafinerija, elektrana na fosilna goriva i kogenerativnih elektrana (CHP postrojenja).

Ciljevi projekta BIOFIT su:

Razvoj 10 konkretnih prijedloga (Studija slučaja) za retrofit upotrebom biogoriva, po 2 u svakoj od navedenih industrija, zajedno sa industrijskim i tržišnim akterima.

Precizan i potpun pregled opcija retrofita upotrebom biogoriva, kao i uvid u uslove pod kojima je svaka od razmatranih opcija izvodljiva.

Angažovanje i pružanje podrške zainteresovanim stranama i tržišnim akterima, posebno iz industrije, kroz prikaz rezultata, širenje znanja, dijalog i razvoj i predočavanje najboljih praksi i alata.

Evaluacija aktuelnih okvirnih uslova (zakonskih, institucionalnih i politički) s ciljem identifikacije generičkih i za industriju specifičnih prepreka i olakšica.

Savjetovanje kreatora politika na nacionalnom i regionalnom nivou koje će služiti kao polazna osnova za bolje informisanje u politici, podrška tržištu i kod definisanja finansijskih okvira.

Projektni Konzorcij u koji su uključeni industrijski partneri i razvojno-istraživački centri čine BTG Biomass Technology Group BV (Holandija), kao koordiantor, potom WIP  Renewable Energies (Njemačka), BIOENERGY 2020+ (Austrija), Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH (Njemačka), Centre for Research & Technology (Grčka), VTT Technical Research Centre of Finland Ltd (Finska), Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Španija), ESS – Energikontor Sydost AB (Švedska), JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo (Bosna i Hercegovina), Technip Benelux B. V. (Holandija), Stichting Wageningen Research (Holandija), Swedish Biofuels AB (Švedska), Hellenic Petroleum S.A. (Grčka) i Biocarburantes de Castilla y León S.A. (Španija).

EPBiH u Projektu učestvuje kao industrijski partner sa svoja dva studijska slučaja: a) Konverzija bloka 5 (118 MWe) TE "Kakanj" na biomasu i b) Kosagorijevanje do 30% biomase na jednom 200 MWe bloku u TE "Tuzla". Ovim EPBiH nastavlja svoje razvojne aktivnosti i dalje pripreme za uvođenje biomase kao sekundarnog i okolinski prihvatljivog goriva u svoje termoelektrane na ugalj, u skladu sa trendovima u termoelektranama razvijenih zemalja Evrope, doprinoseći tako održivom razvoju svog elektroenergetskog sistema. U tehničku realizaciju projekta na strani EPBiH su, pored eksperata Sektora za strateški razvoj, uključeni i stručnjaci iz TE "Tuzla" i TE "Kakanj". Projekat BIOFIT će trajati 36 mjeseci. 

Ključne aktivnosti i materijali proizašli iz ovog Projekta mogu se pratiti na web stranici: www.biofit-h2020.eu