Sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH

U organizaciji EPBiH, u Sarajevu i Tuzli je od 10.-12. aprila 2019.godine, održan drugi projektni sastanak konzorcijalnih partnera Horizont 2020 Projekta UPGRADE DH, finansiranog od Evropske Komisije, u kojem učestvuje i EPBiH.

Pažnja je fokusirana na tranziciju sektora proizvodnje električne energije, kao i na tranziciju sektora isporuke toplinske energije, kako bi se postigli zahtjevi za čistijim zrakom i ublažavanjem klimatskih promjena.U snabdijevanju toplinske energije, to je moguće postići proizvodnjom u kogeneracijskim elektranama kao i kroz 4. generaciju sistema daljinskih grijanja sa integrisanim modulima na obnovljive izvore energije: toplinskim pumpama, solarnim termalnim kolektorima sa spremnikom topline, biomasom, ili geotermalnom energijom.

Upravo su te teme diskutovane prvog dana u prostorijama EPBiH u Sarajevu tokom sastanka o progresu projekta, potom drugog dana u Tuzli tokom obilaska kogeneracijskih blokova u TE „Tuzla“ i objekata Centralnog grijanja Tuzla, te treći dan tokom završnih sesija posvećenih studijskim slučajevima unapređenja sistema daljinskog grijanja u Evropi, kao i sesije posvećene sektoru daljinskog grijanja u BiH. 

U ovim projektnim događajima su, pored konzorcijalnih partnera, učešće uzeli i inostrani i domaći eksterni učesnici i eksperti, među kojima su Toplane Sarajevo i Grijanje Kakanj kao budući replikacijski sistemi unapređenja daljinskog grijanja, Asocijacija termoinženjera u BiH, nLogic, predstavnici Općine Salcininkai iz Litvanije, Kopenhagena iz Danske i drugi. 

Oficijelni domaćini su bili EPBiH Upgrade DH tim iz Sektora za strateški razvoj i TE „Tuzla“, uz ocjenu svih učesnika da je organizacija događaja tokom sva tri dana bila na najvišem nivou.

 

15.04.2019.