Peti Energetski samit održan je u znaku tranzicije energetskog sektora

Ključna tema 5. Energetskog samita, koji je održan u Neumu od 16. do 18. aprila ove godine, bila je Energetska tranzicija Bosne i Hercegovine. U praksi energetska tranzicija predstavlja prelazak na nove sisteme koji podrazumijevaju povećan udio obnovljivih izvora energije, veće uštede energije i aktivniju ulogu potrošača.

Na panelu eksperata i vlada o energetskoj tranziciji istaknuto je da taj proces predstavlja izazov i priliku za elektroenergetski sektor u Bosni i Hercegovini. U radu panela učestvovao je Bajazit Jašarević, generalni direktor JP  Elektroprivreda BiH i tom prilikom podcrtao značaj korištenja novih tehnologija u izgradnji proizvodnih objekata, kakve se koriste u razvijenim zemljama. Naglasio je značaj Bloka 7 u TE „Tuzla“, koji će se graditi u skladu s savremenim ekološkim standardima i u značajnoj mjeri utjecati na energetsku stabilnost Bosne i Hercegovine.

Energetski samit okupio je više od 650 učesnika - predstavnika vlasti, međunarodnih i domaćih eksperata, investitora, nevladinih organizacija, predstavnika akademske i stručne zajednice i dr.U okviru panela i prezentacija razgovarano je o poziciji u kojoj se nalazi energetski sektor BiH, statusu i izazovima tržišta električne energije u energetskoj tranziciji, energetskoj efikasnosti, ulozi medija u tranziciji energetskog sektora...Razmatrani su ciljevi   energetske tranzicije u odnosu na evropsku energetsku politiku i načini njihovog dostizanja, te ponuđene  preporuke predstavnicima vlasti, koje mogu poslužiti kao smjernice za ovaj veoma bitan proces.

Održavanje Energetskog samita su kroz uvodna obraćanja pozdravili i podržali Eric Nelson, ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Christiane Hohmann, ambasadorica Savezne Republike Njemačke, Matthew Field, ambasador Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske, Fadil Novalić, premijer Federacije Bosne i Hercegovine i dr.

U okviru panela o energetskoj efikasnosti kao elementu energetske tranzicije, dr.sc. Anes Kazagić  iz Sektora za strateški razvoj govorio je o temi „Značaj i doprinos energetskoj tranziciji istraživačko-razvojnih projekata u industriji - Horizont 2020 projeki JP Elektroprivreda BiH“, u okviru koje su prezentirani dugoročni razvojni planovi EPBiH i ciljevi za 2050. godinu. 

Predstavljeni su Horizont 2020 projekti EPBiH, koji su od iznimne  važnosti za modernizaciju postojećih sistema kogeneracije u TE “Tuzla” i TE “Kakanj” i u okviru kojih se razvijaju konkretna projektna rješenja na liniji energetske tranzicije: CoolHeating – nova 4. Generacija sistema daljinskih grijanja sa uključenim modulima obnovljivih izvora energije za grijanje i hlađenje, Upgrade DH – poboljšanje energetske efikasnosti postojećih sistema daljinskog grijanja s uvođenjem obnovljivih izvora energije i Biofit – djelimična ili potpuna supstitucija fosilnih goriva sa biogorivima u 5 evropskih industrija, između kojih su elektrane na fosilna goriva i kogeneracijske elektrane.

Peti Energetski samit zajednički su organizirali  USAID projekat Investiranje u sektor energije (EIA), Njemačko društvo za međunarodnu saradnju (GIZ) kroz projekte "Poticanje obnovljivih izvora energije u BiH" i "Poticanje energetske efikasnosti u BiH" i Britanska Ambasada Sarajevo, uz pokroviteljstvo Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Državna regulatorna komisije za električnu energiju, Regulatorna komisija za energiju u Federaciji BiH i Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.