Drugog dana Konferencije Energa o Bloku 7 i konkurentnosti JP EPBiH

Izgradnja Bloka 7 TE ¨Tuzla¨ osiguraće dugoročno zadovoljenje vlastitih potreba za električnom energijom, pokrivanja budućeg deficita koji će nastati usljed gašenja postojećih termoblokova, te osigurati poziciju Federacije Bosne i Hercegovine na unutarnjem i regionalnom tržištu električne energije, istakao je dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije, tokom predstavljanja Bloka 7 na Međunarodnoj konferenciji Energa, pratećem stručnom sadržaju Sajma energije, rudarstva, zaštite okoliša i prateće industrije,koji je održan u Sarajevu.

 

Blok 7 se projektuje u skladu sa savremenim tehnologijama (BAT) koje će omogućiti da emisije svih polutanata budu ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva i legislativa Evropske unije.  Nakon što i posljednja proceduralna faza bude okončana JP Elektroprivreda BiH je spremna da krene u realizaciju jednog od najznačajnijih projekata u energetskom sektoru, kazao je dr.Salkić. Osim zamjenskog Bloka 7  JP Elektroprivreda BiH intenzivno radi na povećanju udjela proizvodnje iz obnovljivih izvora,  čime će u konačnici biti ispunjen zahtjev od 30 procenata proizvodnje iz obnvoljivih izvora u proizvodnom portfoliu državne kompanije.

O konkurentnosti JP EPBiH na maloprodajnom tržištu u BiH govorila je Meliha Džizić rukovodilac Sektora za snabdijevanje. Ovom prilikom Meliha Džizić je upoznala  prisutne sa činjenicom da je tržište električne energije otvoreno za sve kupce 01.januara 2015., dok se prva promjena snabdjevača na maloprodajnom tržištu desila godinu dana poslije. U dosadašnjim aktivnostima JP Elektroprivreda BiH je izvršila izmjenu  cjenovne politike i uslova ugovaranja (tarifni paketi prilagođeni potrebama kupaca, povoljniji uslovi ugovaranja u smislu roka plaćanja),  izmjene u dijelu računa i plaćanja (uvođenje e-računa, e-uplatnica, trajni nalog), implementiran je  model ublažavanja naglog povećanja cijene električne energije koji se desio krajem 2018. godine te su u  saradnji sa Udruženjem poslodavaca FBiH održani edukativno-konsultativni sastanci sa kupcima iz kategorije privrede.

U budućem periodu aktivnosti su usmjerene ka daljem prilagođavanju tržišnim principima i potrebama krajnjih kupaca, istakla je Meliha Džizić.