Prezentacija o tržištu električne energije

U okviru 15. Međunarodnog sajma privrede u Tešnju održana je prezentacija „Poslovanje EPBiH na otvorenom tržištu električne energije“, na kojoj je o aktuelnim tržišnim trendovima, s akcentom na Model ublažavanja naglog povećanja cijena u segmentu tržišnog snabdijevanja za 2019. godinu, govorila Meliha Džizić, rukovodilac Sektora za snabdijevanje u JP Elektroprivreda BiH.

Skup je upriličen za kupce, prvenstveno privrednike, s ciljem informisanja o tržištu električne energije, unapređenja razumijevanja i poticanja izgradnje partnerskih odnosa između JP Elektroprivreda BiH i krajnjih kupaca.

JP Elektroprivreda BiH je prilagodila svoje poslovanje principima tržišnog snabdijevanja i razvija partnerske odnose prema svakom tržišnom kupcu pojedinačno, pri čemu posebnu pažnju posvećuje i edukaciji o funkcioniranju tržište električne energije.

Tržište električne energije kupcu omogućava da bira snabdijevača električnom energijom,  uz slobodno formiranje cijena električne energije, pri čemu se snabdijevači natječu cijenom proizvoda, kvalitatom usluge, najboljom kombinacijom usluga i proizvoda.

S ciljem adekvatnog informisanja kupaca o tržištu električne energije JP Elektroprivreda BiH je u proteklom periodu organizirala edukacijsko-konsultatitvnne sastanke u 7 gradova u FBiH: Zenici, Travniku, Jablanici, Goraždu, Tuzli, Bihaću i Sarajevu.