Objavljen Priručnik o nadogradnji mreža za daljinsko grijanje u Evropi – u okviru Horizont 2020 projekta Upgrade DH

U okviru Horizont 2020 projekta Upgrade DH, u kojem učestvuje JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, izdat je Priručnik pod nazivom „Unapređenje performansi mreža daljinskog grijanja - tehnički i netehnički pristupi“, koji su izradili partneri u projektu pod liderstvom koordinatora WIP, Njemačka.

Priručnik je namjenjen donosiocima odluka i politika, javnim komunalnim kompanijama, operaterima i krajnjim potrošačima, zainteresovanim za mogućnosti unapređenja. Dostupan je besplatno kao pdf dokument na web stranici projekta www.upgrade-dh.eu na engleskom i još 6 jezika: bosanskom, hrvatskom, danskom, talijanskom, litvanskom i poljskom. 

Osnovne aktivnosti u okviru projekta Upgrade DH uključuju sistematiziranje najboljih mjera i alata za nadogradnju, podršku procesu nadogradnje za odabrane sisteme daljinskog grijanja, finansijske i poslovne modele, kao i razvoj nacionalnih i regionalnih akcionih planova u oblasti toplinarstva.

Jedan od motiva Elektroprivrede BiH kao konzorcionog partnera za učešće u ovom značajnom evropskom projektu jeste i prilika za unapređenje oblasti toplinarstva kao i iniciranje poboljšanja postojećih sistema daljinskog grijanja u BiH u pravcu sistema četvrte generacije, što je strateški cilj razvoja Elektroprivrede BiH kao kompanije i opredjeljenje istaknuto u reformskoj agendi BiH. 

Projekat Upgrade DH finansira se iz istraživačkog programa Horizont 2020 Evropske unije, koji podržava proces nadogradnje sistema daljinskog grijanja u različitim klimatskim regionima Evrope, pokrivajući ciljne zemlje: Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Dansku, Njemačku, Italiju, Litvu, Poljsku  i Holandiju. U svakoj od ciljnih zemalja, proces nadogradnje će biti pokrenut na konkretnim sistemima daljinskog grijanja, a stečena znanja i iskustva će se dalje replicirati u druge evropske zemlje i sisteme daljinskog grijanja (tzv. slučajevi replikacije). U ovom velikom evropskom projektu Elektroprivreda BiH  participira sa svojom studijom slučaja Daljinsko grijanje Tuzla, dok kompanije Toplane Sarajevo i Grijanje Kakanj, u saradnji sa Elektroprivredom BiH, prate projekat kao slučajevi replikacije. 

Sistemi daljinskog grijanja predstavljaju veliki potencijal za tranziciju toplinarskog sektora jer  omogućavaju integraciju obnovljivih izvora energije, povećanje energetske efikasnosti te spajanje sektora grijanja, električne energije i mobilnosti. Ovi sistemi moraju biti kontinuirano nadograđivani, kako bi postali efikasniji i približno dostigli nulte emisije CO2 i time doprinijeli ublažavanju klimatskih promjena.