U 23 općine plaćanje računa u jedinicama BH Pošte bez provizije

JP Elektroprivreda BiH, u okviru aktivnosti na reformi sistema naplate, omogućila je za svoje kupce plaćanje računa za električnu energiju bez troškova provizije u poslovnim jedinicima BH Pošte, u svim općinama u kojima od 01.08.2019. godine neće biti gotovinske naplate na naplatnim šalterima elektrodistributivnih podružnica.

Riječ je o općinama Ilijaš, Sapna, Teočak, Čelić, Kladanj, Doboj Istok, Doboj Jug, Žepče, Vareš, Olovo, Breza, Fojnica, Vitez, Busovača, Kiseljak, Novi Travnik, Cazin, Bužim, Bosanski Petrovac i Jablanica. Šalter za informisanje i reklamacije će biti dostupan svim korisnicima naših usluga svakog ponedjeljka od 8 do 16 sati, a u međuvremenu, na raspolaganju su kontakt centri EPBiH.

Osim navedenih, EPBiH je preuzela na sebe troškove provizije i za sve kupce iz općina Prača, Trnovo i Ustikolina koji u narednom periodu mogu plaćati račune za električnu energiju bez troškova provizije na naplatnim šalterima BH Pošte u ovim općinama.


Kanton

 

Besplatni brojevi

 

Informativni centri

Unsko-sanski

080 020 134

Tel: 033 702 964

Fax: 037 229 335

 

Hercegovačko-neretvanski

080 020 136

Tel: 033 702 970

Fax: 036 502 112

 

Sarajevski

080 020 133

Tel: 033 702 951

Fax: 033 751 575

 

Bosansko-podrinjski

080 020 131

Tel: 033 702 960

Fax: 038 241 828

 

Tuzlanski

080 020 135

Tel: 033 702 963

Fax: 035 304 353

 

Zeničko-dobojski

080 020 132

Tel: 033 702 961

Fax: 032 449 559

 

Srednjobosanski

080 020 130

Tel: 033 702 962

Fax: 030 511 636

 

 

https://www.epbih.ba/stranica/servisne-informacije#besplatni-telefon .