Izgradnja VE " Podveležje“ odvija se prema dinamičkom planu

Poslovi na izgradnji Transformatorske stanice 110/30kV Podveležje i srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže za VE „Podveležje 1“ ušli su u završnu fazu realizacije

U toku su radovi na izgradnji srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže, a okončanje  kompletnog posla izgradnje TS uključujući i potrebna ispitivanja, očekuje se do kraja tekuće godine.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je počekom 2018. godine zaključila Ugovor sa Izvođačem ABB d.o.o. Zagreb o projektovanju, isporuci opreme, izgradnji i puštanju u pogon transformatorske stanice 110/30kV Podveležje, te srednjenaponske kablovske i telekomunikacione mreže kojom se 15 vjetroagregata VE „Podveležje 1“ povezuje sa pripadajućom transformatorskom stanicom.

JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo je u avgustu 2019. godine ishodovala i upotrebnu dozvolu za već izgrađenu internu mrežu pristupnih puteva i montažnih platoa za dizalice. 

Tokom septembra ove godine očekuje se izvođenje geotehničkih istražnih radova na 15 lokacija vjetroagregata (misija G21), prema zaključenom ugovoru sa Konzorcijem Siemens Gamesa Renewable Energy d.o.o Zagreb (Lider konzorcija) - Siemens Wind Power A/S Danska (pertner), od 26.02.2019. godine.

Očekuje se da Vjetroelektrana „Podveležje 1“, ukupne instalisane snage 48 MW i očekivane godišnje proizvodnje 130 GWh, bude u pogonu u prvom kvartalu 2021. godine.