Usvojen Program prestrukturiranja elektroenergetskog sektora u FBiH

Na sjednici održanoj 22.8.2019. godine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je Program o prestrukturiranju elektroenergetskog sektora u FBiH

Ključne promjene i obaveze koje proizilaze na osnovu odredbi Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, obuhvaćene ovim Programom, jesu funkcionalno razdvajanje svih djelatnosti, pravno razdvajanje i neovisnost za djelatnost distribucije i računovodstveno razdvajanje djelatnosti snabdijevanja na regulirano i tržišno.

Bosna i Hercegovina je potpisnik Ugovora o uspostavi Energetske zajednice koji je na snazi od 1. jula 2006. godine. Time je preuzeta obaveza preuzimanja i provedbe pravne stečevine Evropske unije koja se, između ostalog, odnosi na tržište električne energije.  

Program je povezan i s drugim aktivnostima u ovoj oblasti. To uključuje modernizaciju i prestrukturiranje rudnika uglja i funkcionisanje Regulatorne komisije za energiju u Federaciji BiH u zakonima predviđenom obimu, posebno u pogledu neovisnosti i stvaranja pretpostavki za funkcionisanje tržišta električne energije i odvajanja reguliranih i tržišnih djelatnosti, saopćeno je iz Ureda za informisanje Vlade Federacije Bosne i  Hercegovine.