Dug razvojni put i Blok 7 kao budućnost

Jubilej 60 godišnjica Termoelektrane¨Tuzla obilježen je 24.septembra 2019. godine, podsjećanjem na dug razvojni put Termoelektrane ¨Tuzla", predstavljanjem projekata koji su budućnost najvećeg proizvođača električne energije u BiH, podjelom priznanja zaslužnim pojedinicima i polaganjem cvijeća na spomenik radnicima poginulim u odbrambeno - oslobodilačkom ratu.

Obilježavanje ovoga značajnog jubileja vezuje se za 24. septembar 1959. godine, kada je Narodni odbor Sreza Tuzla donio Rješenje o osnivanju Termoelektrane u izgradnji Lukavac sa sjedištem u Tuzli.

Izet Džananović, direktor Termoelektrane Tuzla je podsjetio da se proces proizvodnje odvijao kontinuirano i bez prekida od osnivanja.  ¨Energetska neovisnost, zasnovana na efikasnim i ekološki prihvatljivim procesima proizvodnje energije, može se porediti sa državnim i teritorijalnim suverenitetom te je neophodno realizovati projekte kao što su  izgradnja Bloka 7 i revitalizacija Bloka 6 sa izgradnjom postrojenja za odsumporavanje dimnih plinova.  Zato nam je potrebna odlučnost i snaga naših prethodnika da realizujemo projekte koje će koristiti buduće generacije i koji će stvoriti pretpostavke za kvalitetan život na ovom prostoru¨ istakao je direktor Džananović.

Danas kada slavimo ovaj značajan jubilej iz Vijeća ministara BiH  stiglo nam je potpisano pismo podrške za izgradnju Bloka 7 TE ¨Tuzla¨, tako da sa posebnim zadovoljstvom mogu najaviti da će za otprilike mjesec dana početi  pripremni radovi na izgradnji Bloka 7 - najveće poslijeratne investicije u energetskom sektoru,  rekao je dr. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije u JP Elektroprivreda BiH.  Zamjenski Blok 7 koji će biti projektovan po najsavremenijim BAT tehnologijama, uz stabilnost proizvodnje električne energije, osiguraće i dugoročno snabdijevanje toplotnom energijom okolnih gradova kao i kontinuitet proizvodnje uglja i budućnost rudnika.

Govoreći o dugom putu razvoja TE ¨Tuzla¨, Bajazit Jašarević generalni direktor JP Elektroprivreda BiH  i direktor TE ¨Tuzla¨ u dva mandata,  istakao je požrtvovanost svih uposlenika TE ¨Tuzla¨ u realizaciji razvojnih cijeva,  zahvaljujući  čemu je Termoelektrana sa svojih 60 godina rada ponos ne samo Tuzle već i cijele države. 

Denijal Tulumović, premijer Tuzlanskog kantona naglasio je važnost TE ¨Tuzla¨ za Tuzlanski kanton  i iskazao podršku razvojnim projektima JP Elektroprivreda BiH koji su budućnost BiH.

U povodu obilježavanja svečanosti 60 godina TE ¨Tuzla¨ priznanja su dodijeljena bivšim direktorima Nihadu Mazaloviću,  Bajazitu Jašareviću, Mirzi Džindo, Jusufu Meriću i  Fadilu Nadareviću. Za zasluge u razvoju TE ¨Tuzla¨ priznanja su uručena i Teufiku Đapi, Pašagi Jahiću i Ahmetu Aliefendiću penzionerima kroz čije životne priče je prikazan rast i razvoj TE ¨Tuzla¨.

Od izgradnje do danas, TE „Tuzla“ je najveći proizvođač električne energije u BiH. Sa instaliranom snagom 723 MW, prosječnom godišnjom proizvodnjom oko 3.600 GWh električne energije i potrošnjom oko 3,3 miliona tona uglja, jedan je od ključnih proizvodnih objekata u sastavu JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo.

Pored električne energije, TE „Tuzla“ proizvodi i isporučuje toplotnu energiju za sisteme daljinskog grijanja Tuzle i Lukavca i opskrbljuje više od 20.000 potrošača, a za potrebe industrije obezbjeđuje tehnološku paru. Preko pogona TE „Tuzla“ obezbjeđeno je i kvalitetno vodosnabdijevanje za Grad Tuzla. 

TE „Tuzla“ je jedinstvena tehnološka i arhitektonska cjelina čija je izgradnja realizirana etapno u periodu od 1959. do 1978. godine. Izgradnja prve etape (blokova 1 i 2) započela je 21. avgusta 1960. godine. Proizvodnja električne energije počela je 1963. godine, puštanjem u pogon Bloka 1 snage 32 MW.  U toku 1964. godine,  završena je izgradnja Bloka 2, a preduzeće preimenovano  u Termoelektranu “Tuzla”. Blokovi 3,4 i 5 izgrađeni su u periodu od 1967. do 1974. godine. Izgradnja je okončana 1978. godine, puštanjem u pogon šestog Bloka snage 215 MW.