Odbačena tužba Udruženja „Ekotim“ iz Sarajeva

Kantonalni sud u Sarajevu donio je Rješenje o odbacivanju tužbe Udruženja za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“ iz Sarajeva, koje je pokrenulo upravni spor protiv Federalnog ministarstva okoliša i turizma i zainteresovane strane JP Elektroprivreda BiH d.d. – Sarajevo, radi poništenja Rješenja o izdavanju Okolinske dozvole za Blok 7 (450 MW) u Termoelektrani „Tuzla“.

U skladu s Zakonom o zaštiti okoliša FBiH i Zakonom o upravnim sporovima FBiH, Kantonalni sud u Sarajevu osporio je aktivnu legitimaciju tužiocu - Udruženju za zaštitu i unapređenje okoliša, prirode i zdravlja „Ekotim“ iz Sarajeva za vođenje upravnog spora u svojstvu stranke u predmetu izdavanja Okolinske dozvole za Blok 7.

U tom  smislu, Sud je tužbu „Ekotima“ odbacio kao neosnovanu i nije dozvolio pravo na izjavu žalbe.