Predstavnički dom Parlamenta FBiH razmatrao provođenje evropskih direktiva

Na tematskog sjednici Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine koji je raspravljao o temi „Ispunjavanje obaveza Bosne i Hercegovine iz Ugovora o uspostavljanju Energetske zajednice – status implementacije u FBiH “, dr.Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije istakao je da Elektroprivreda BiH posjeduje svu potrebnu dokumentaciju za izgradnju Bloka 7 u TE „Tuzla“, da je provela sve propisane procedure, te da je sve urađeno po važećim zakonima. Rekao je da u garanciji, koju je za realizaciju projekta dala vlada FBiH, nema elemenata nedozvoljene državne pomoći.

Prestavnički dom je ranije dao podršku izgradnji Bloka 7, na sjednici održanoj 7.3.2019. godine,   kada je odobrio je Odluku o izdavanju garancije garancije FBiH u korist Izvozno-uvozne banke Kine (The Export-Import Bank of China-CEXIM) za kreditno zaduženje JP Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo za Projekat izgradnje Bloka 7 - 450 MW  u TE “Tuzla”.

Janez Kopač, direktor Sekretarijata Energetske zajednice, govorio  je o tome da se reforme u bosanskohercegovačkom energetskom sektoru provode vrlo sporo, te da BiH znatno zaostaje u ispunjavanju obaveza prema energetskoj zajednici u odnosu na zemlje okruženja.

Ministar energije, rudarstva i industrije FBiH Nermin Džindić je istakao da je FBiH ispunila gotovo 80 posto preuzetih obaveza prema Energetskoj zajednici, ali da postoje zastoji u primjeni Zakona o električnoj energiji i plinu, te  je  inicirao da se ovaj Zakon razdvoji na na dva posebna zakona. Smatra da je vrlo važno da se aktivnosti u oblasti energetike provode na nivou države Bosne i Hercegovine, kao potpisnice Ugovora.

Parlamentarcima se obratio i Emir Aganović, savjetnik generalnog direktora EPBiH i prezentirao informacije o napretku Elektroprivrede BiH u razvoju kapaciteta za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora.

Predstavnički dom je usvojio set zaključaka o nepohodnosti poduzimanja koraka za usvajanje zakona i dokumenata na na nivou entiteta i države BiH u skladu s Trećim energetskim paketom, te dao podršku  programu prestrukturiranja elektroenergetskog sektora.

Tematskoj sjednici prisustvovali su ambasador Velike Britanije u BiH Matthew Field, zamjenik šefa delegacije EU Khaldoun Sinno i predstavnici Ambasade SAD u BiH.