Objavljeni javni konkursi za Upravu i Odbor za reviziju

Konkursi su objavljeni 03.03.2020.godine, na web portalu Društva.

Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo raspisalo je Javni konkurs za izbor i imenovanje članova Uprave - Generalnog direktora i izvršnih direktora Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, te  Javni konkurs za izbor članova Odbora za reviziju Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo.

Više informacija o javnim konkursima dostupno je na stranicama Oglasi za zapošljavanje i stipendiranje i Obavještenja.