EPBiH: Plaćanje bez provizije na šalterima BH Pošte

JP Elektroprivreda BiH će, u okviru ranije započetih aktivnosti na reformi sistema naplate, od 31. marta 2020. godine, omogućiti plaćanje računa za električnu energiju bez troškova provizije za fizička lica na šalterima BH Pošte.

Plaćanje je moguće izvršiti u slijedećim općinama i gradovima: Banovići, Gradačac, Sanski Most, Bihać, Hadžići, Srebrenik, Bosanska Krupa, Kakanj, Tešanj, Bugojno, Kalesija,Velika Kladuša, Donji Vakuf, Ključ, Visoko, Goražde, Konjic,Vogošća, Gornji Vakuf, Maglaj, Zavidovići i Gračanica. 

Do 01.maja 2020.godine, u navedenim općinama gotovinska naplata vršiće se i u podružnicama Elektrodistribucije. Troškove provizije prilikom naplate računa u poslovnicama BH Pošte, snosiće JP Eelktroprivreda BiH. 
 
Plaćanje bez provizije na šalterima BH pošte se nastavlja i u općinama u kojima je ranije obustavljena  naplata u poslovnicama Elektrodistribucije, odnosno u općinama: Breza, Bosanski Petrovac, Busovača, Bužim, Cazin, Čelić, Doboj Istok, Doboj Jug, Fojnica, Ilijaš, Jablanica, Kiseljak, Kladanj, Novi Travnik, Olovo, Sapna, Teočak, Vareš, Vitez i Žepče,  te Prača, Trnovo i Ustikolina.

U općinama gdje se nastavlja gotovinska naplata računa za električnu energiju na šalterima JP Elektroprivreda BiH, trošak provizije plaćanja u BH Pošti snose kupci.

Podsjećamo da je za korisnike e-računa omogućeno plaćanje bez provizije i putem elektronskih uplatnica u sljedećim bankama: BBI (E-režije), Raiffaeisen Bank (Režije na klik), Sberbank BH (ClickPay), Sparkasse Bank (Plati račun-e), UniCredit Bank (E-uplatnica) te ZiraatBank (e-Računi).

Za sve upite i reklamacije naši kupci se mogu obratiti kontakt centrima JP Elektroprivreda BiH pozivom na besplatni broj ili dostavom putem maila: 

Kanton

Besplatni broj

   E-mail adresa

 

 

Srednjebosanski  kanton

080 020 130

 info.edze@epbih.ba

Bosansko-podrinjski kanton

080 020 131

 info.edsa@epbih.ba

Zeničko-dobojski kanton

080 020 132

 info.edze@epbih.ba

Kanton Sarajevo

080 020 133

 info.edsa@epbih.ba

Unsko-sanski kanton

080 020 134

 info.edbi@epbih.ba

Tuzlanski kanton

080 020 135

 info.edtz@epbih.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton

080 020 136

 info.edmo@epbih.ba