EPBiH: Upozorenje kupcima - na terenu lažni inkasanti!

JP Elektroprivreda BiH upozorava stanovništvo na pojavu osoba koje se, koristeći uniforme kompanije, lažno predstavljaju kao inkasanti JP Elektroprivreda BiH, te na temelju toga na terenu vrše naplatu računa za električnu energiju.

JP Elektroprivreda BiH ograđuje se od ovakvih i sličnih pokušaja pojedinaca koji zloupotrebljavajući  aktuelnu situaciju, prevarama nastoje doći do novca. 

Plaćanje računa za električnu energiju vrši se jedino i isključivo na naplatnim mjestima  JP Elektroprivreda BiH,  šalterima BH Pošte bez plaćanja provizije, putem elektronskog bankarstva i na šalterima poslovnih banaka.

Upozoravamo kupce da ne vrše nikakva plaćanja u slučaju obraćanja od strane lažnih inkasanata koji nemaju ovlaštenja JP Elektroprivreda BiH i da o tome odmah obavijeste policiju. Ovakve slučajeve kupci mogu prijaviti i telefonskim pozivom na besplatne info linije ili  na kontakt adrese (mail adrese) JP Elektroprivreda BiH:

Kanton

Besplatni broj

E-mail adresa

 

 

Srednjebosanski  kanton

080 020 130

info.edze@epbih.ba

Bosansko-podrinjski kanton

080 020 131

Info.edsa@epbih.ba

Zeničko-dobojski kanton

080 020 132

info.edze@epbih.ba

Kanton Sarajevo

080 020 133

info.edsa@epbih.ba

Unsko-sanski kanton

080 020 134

info.edbi@epbih.ba

Tuzlanski kanton

080 020 135

info.edtz@epbih.ba

Hercegovačko-neretvanski kanton

080 020 136

info.edmo@epbih.ba


Više informacija o radu u vanrednim okolnostima pročitajte ovdje.