Posjeta visoke delegacije Termoelektrani „Tuzla“

Delegacija Vlade Federacije BiH, predvođena premijerom Fadilom Novalićem, te zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Bakir Izetbegović posjetili su TE „Tuzla“, gdje su razgovarali sa generalnim direktorom JP Elektroprivreda BiH Admirom Andelijom i direktorom Termoelektrane Izetom Džananovićem.

Razmatrana je aktuelna situacija, rad i poslovanje JP Elektroprivreda BiH u vanrednim okolnostima, te mjere  koje su poduzete  s ciljem da se očuva elektroenergetski sektor  i  svim potrošačima omogući stabilno i kontinuirano snabdijevanje električnom energijom u vrijeme pandemije COVID 19.

U sklopu posjete upriličen je i obilazak gradilišta gdje se odvijaju pripremni radovi za izgradnju Bloka 7, najveće investicije u BiH, čija će realizacija omogućiti godišnju proizvodnju 2.756 GWh električne energije i 390,9 GWh toplotne energije. Zamjenski Blok 7 biće efikasniji i po svim performansama iznad postojećih kapaciteta TE „Tuzla“.