EPBiH timu povjerena interpretacija promotivnog videa projekta Upgrade-DH

EU Horizon 2020 projekat UpgradeDH (web stranica: Upgrade-DH), u kojem kao konzorcijalni partner učestvuje JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo, posredstvom Sektora za strateški razvoj, pokrenuo je kampanju promocije modernih sistema daljinskog grijanja.

Cilj kampanje je unapređenje percepcije o sistemima daljinskog grijanja na lokalnom nivou, te podizanje svijesti građana o prihvatanju sistema daljinskog grijanja kao održivog rješenja u energetskoj tranziciji. Web stranica www.dhcitizen.eu sadrži informacije o sistemima daljinskog grijanja i hlađenja (SDGH), kao i o njihovoj ulozi u dekarbonizaciji naših gradova, ističe uspješne primjere kroz integrisanu mapu #DHCities; prikuplja iskustva korisnika SDGH kao i informacije o relevantnim inicijativama u različitim zemljama.

U okviru Kampanje Projekta izrađena je i brošura „Daljinsko grijanje i hlađenje. Moderno rješenje tradicionalnih izazova“ koja, na pojednostavljen način, objašnjava prednosti koje SDGH donose na svim nivoima (lokalnom, nacionalnom i globalnom), osnavna načela rada, kao i mogućnosti modernizacije nedovoljno efikasnih mreža. Također, sadrži odabrane studijske slučajeve u okviru projekta UpgradeDH koji su u fazi nadogradnje i poboljšanja, te poziva građane da se uključe u rješenja za grijanje u svojim domovima. Brošura će biti dostupna na 6 jezika, uključujući i bosanski jezik.

Kako bi sistemi daljinskog grijanja postali glavno rješenje za grijanje u Evropi, s obzirom na prednosti koje nude, neophodna su ulaganja državnih vlada, ali i podrška lokalnih zajednica i građana. U kontekstu kampanje, a kako bi informacije i poruke animacijskog promotivnog videa „Dekarbonizacija SDGH za naše gradove“ došle do što većeg broja potencijalnih korisnika u BiH, sadržaj je preveden na bosanski jezik, a interpretacija povjerena Projektnom timu EPBiH. 

Animacijski promotivni video priređen s ciljem podizanja svijesti i interesa o temi modernih sistema daljinskog grijanja kod šire javnosti dostupan na linku: Upgrade DH Video

Projekat Upgrade DH se finansira iz grant sredstava programa Evropske unije za istraživanje i inovacije Horizon 2020, s ciljem poboljšanja performansi sistema daljinskog grijanja u Evropi kroz podršku procesa nadogradnje u odabranim demo slučajevima. Jedan od ukupno 8 demonstracijskih slučajeva jeste i sistem daljinskog grijanja Grada Tuzla koji se snabdijeva toplotnom energijom iz kogeneracije TE "Tuzla". Cilj projekta je da se za demo-slučajeve odabranih sistema daljinskog grijanja identificiraju adekvatne tehničke i organizacijske mjere na strani proizvodnje, distribucije i potrošnje toplinske energije, te da se kroz optimizacione i finansijske alate rangiraju potencijane investicione mjere za poboljšanje energetske efikasnosti odabranih sistema.