Projekti Elektroprivrede BiH - doprinos unapređenju zaštite okoliša

U okviru investicionog ciklusa, koji obuhvata izgradnju proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora energije i zamjenskih termo postrojenja, Elektroprivreda BiH uspješno razvija projekte čija je realizacija uslovljena striktnom primjenom okolinskih mjera proisteklih iz direktiva Evropske Unije i Energetske zajednice.

Realizujući projekat VE Podveležje u okviru kojeg traju aktivnosti na pripremi i betoniranju temelja za instaliranje vjetroagregata, Elektroprivreda BiH slijedi orijentaciju ka korištenju obnovljivih izvora, koju je EU definisala dokumentima sa obavezujućim ciljem da udio potrošnje energije iz obnovljivih izvora u Uniji do 2030.godine iznosi 32 posto.   

Istovremeno, izgradnjom Bloka 7-450 MW u TE „Tuzla“, modernog proizvodnog postrojenja visoke efikasnosti, BiH će dobiti  objekat sa vrhunskom opremom za spriječavanje onečišćenja okoline. 

Elektroprivreda BiH izvršila je uplatu avansa u iznosu 108.351.750 Eura (plus PDV), čime je Ugovor o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka 7 (EPC Ugovor) zaključen s kineskim Konzorcijem Gezhouba, postao efektivan. Iznos avansa obezbjeđen je iz sredstava Elektroprivrede BiH. Rok za završetak radova i puštanje Bloka u pogon je 56 mjeseci.  

Blok 7 zamjenski za postojeće blokove 3, 4 i 5 u TE “Tuzla”, ekološki je prihvatljiv proizvođač električne energije, projektovan u skladu sa evropskom legislativom za zaštitu okoliša, u čijoj će izgradnji biti primjenjene najbolje raspoložive tehnike za postrojenja za sagorijavnje, koje osiguravaju da emisije polutanata u zrak, vodu i tlo, budu ispod dozvoljenih graničnih vrijednosti i zahtjeva koje propisuju EU i BiH. 

Sa Blokom 7, Elektroprivreda BiH značajno će unaprijediti ekološke performanse svojih postrojenja za proizvodnju električne energije iz uglja, zahvaljujući nasavremenijim tehnologijama prema kojima se projektuje novi proizvodni kapacitet.

Na lokalitetu u TE “Tuzla”, u toku su pripremni radovi za izgradnju budućeg postrojenja. Prema EPC Ugovoru, izvršenje radova na pripremi i uređenju lokacije obaveza su Elektroprivrede BiH.  Aktivnosti su započete u novembru prošle godine, sa rokom izvršenja 12 mjeseci. 

U toku pripremnih radova, predstavnici izvođača Konzorcija vršiće tehničku kontrolu na lokalitetu budućeg postrojenja, čija bi izgradnja trebalo da počne početkom naredne godine.