EPBiH: Nadzorni odbor i Uprava u obilasku gradilišta VE „Podveležje“

Članovi Nadzornog odbora i Uprave JP Elektroprivreda BiH posjetili su gradilište Vjetroelektrane „Podveležje“ kod Mostara, na kojem su u okviru LOT-a 1, u toku radovi na betoniranju temelja vjetroagregata, čime je započeta finalna faza u realizaciji projekta.

Izvršni direktor za kapitalne investicije i rukovodilac Stručnog tima za realizaciju LOT-a 1, dr. Senad Salkić i dr. Mustafa Musić, upoznali su članove Odbora i Uprave s dinamičkim planom LOT-a 1, koji obuhvata betoniranje temelja, montažu vjetroagregata, testiranje, probni rad i puštanje Vjetroelektrane u pogon.

Članovima Odbora i Uprave predstavljene su i aktivnosti realizovane u okviru LOT-ova 2 i 3, koje su podrazumijevale izgradnju trafostanice, pristupnih puteva, servisnih saobraćajnica, montažnih platoa za kranove i rekonstrukciju lokalne saobraćajnice. 

Prema planiranoj dinamici, puštanje elektrane u probni rad, a potom u puni pogon, očekuje se u prvom kvartalu naredne godine.

Pored značaja projekta sa stanovišta razvijanja obnovljivih izvora energije, povećanja proizvodnje električne energije, doprinosa unapređenju životnog standarda lokalne zajednice, njegova važnost se ogleda i u činjenici da su na realizaciji projekta, za čiju je izgradnju zaključen Ugovor sa Konzorcijem “Siemens Gamesa Renewable Energy” d.o.o. Hrvatska i “Wind Power A/S” Danska, angažovane domaće kompanije.