Koncern EPBiH – Nova organizacija rada u rudnicima

 

U prostorijama JP Elektroprivreda BiH,   održan je sastanak  generalnog direktora  JP Elektroprivreda BiH Admira Andelija i Senada Sarajlića, pomoćnika generalnog direktora za zavisna i povezana društva,  sa budućim v.d. direktorima rudnika uglja i prokuristima– predstavnicima JP Elektroprivreda BiH u upravljačkim strukturama rudnika.

Nakon što  je Skupština JP Elektroprivreda BiH odobrila  nove statute za svih sedam rudnika uglja, Nadzorni odbor EP BiH je donio odluke o davanju prthodne saglasnosti za imenovanje v.d. direktora rudnika uglja i odluku o davanju prthodne saglasnosti za imenovanje prokurista u ime vladajućeg društva-JP Elektroprivreda BiH. Imenovanja v.d. direktora rudnika i prokurista biće izvršena na skupštinama rudnika uglja zakazanim za 16.septembar 2020. godine.

Nova organizacija rada  u rudnicima podrazumijeva ukidanje višečlanih uprava i nadzornih odbora u zavisnim društvima rudnicima uglja i uvođenje jednočlanih uprava i prokurista.

Upravljanje rudnicima uglja vršit će direktor rudnika i prokurista čije nadležnosti su definisane aktima vladajućeg društva.

Prokuristi  će imati uvid u poslovanje rudnika te vršiti kontrolu i nadzor nad upravljanjem u rudnicima u ime vladajućeg društva u periodu provođenja smjernica kojim su jasno definisana očekivanja od novih upravljačkih struktura u rudnicima.

Tokom sastanka razgovarano je o aktivnostima na prestruktuiranju rudnika i planovima za efikasniji način funkcionisanja rudnika te aktivnostima koje su prioritet.

Predstavnici rudnika iskazali su spremnost za saradnju s ciljem poboljšanja poslovanja i dostizanja postavljenih poslovnih ciljeva.