EPBiH: Prodaja stambeno - poslovne zgrade u Kaknju

JP Elektroprivreda BiH pokrenula je postupak za prodaju putem javnog poziva stambeno-poslovnog objekta „Samačka zgrada“ u naselju Termoelektrana „Kakanj“ u Kaknju.

Objekat, u vlasništvu Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d.- Sarajevo,  sastoji se od P+2 etaže. U prizemlju je smješteno šest poslovnih prostora, a u stambenom dijelu objekta (2 sprata) 24 garsonjere, ukupne korisne površine 919,10 m2.

Početna prodajna cijena nekretnine je ukupna vrijednost stambeno - poslovnog objekta sa pripadajućim zemljištem, utvrđena na osnovu procijenjene vrijednosti od strane stalnog sudskog vještaka građevinske struke, u iznosu 120.893,14 KM.

Više informacija dostupno je ovdje: