Gradilište Bloka 7 u fazi predaje kineskom partneru

Pripremni radovi za izgradnju Bloka 7 u Termoelektrani Tuzla, čija je realizacija obaveza Elektroprivrede BiH, su u završnoj fazi. Vrijednost radova započetih u novembru 2019. godine, je gotovo 19 miliona KM, a izvođač je domaći konzorcij koji čine kompanije ITC iz Zenice, Integral Inženjering Banja Luka i Prijedor putevi.

Gradilište je gotovo u potpunosti spremno i u nekoliko narednih dana biće predato kineskim partnerima za dalju realizaciju ovog vrlo važnog i velikog projekta za Elektroprivredu BiH. Članovi stručnog tima naše kompanije sa predstavnicima partnera iz Kine intenzivno rade na izradi baznog dizajna projekta. Po okončanju ove aktivnosti, kineski stručnjaci i inženjeri će pristupiti izradi glavnog projekta i ishodovanju potrebnih dozvola za gradnju Bloka 7 “, kazao je dr.sci. Senad Salkić, izvršni direktor za kapitalne investicije. 

U proteklih 11 mjeseci izvršeno je čišćenje lokacije budućeg Bloka, izgrađeni su pristupni putevi, izmještene podzemne instalacije, obavljeno rušenje nadzemnih objekata i okončana nivelacija terena. Produžen je glavni kolektor i izrađen kanal za odvodnju površinskih voda, a oko cijelog gradilišta postavljena je betonska ograda.

Da bi sve realizovali u planiranim rokovima, bilo je potrebno očistiti površinu između 320.000 i 340.000 m², nasuti na ukupni prostor oko 380.000 m³ nasipnog materijala, postaviti blizu pet kilometara podzemnih cjevovoda različitih profila, produžiti glavni kolektor za skoro 800 metara i postaviti blizu 1.800 metara ograde oko gradilišta“, navodi Šaban Hajdarević, glavni nadzorni inženjer za pripremnu fazu izgradnje Bloka 7.

U toku izrade nasipa, na gradilište je dnevno pristizalo 278 kamiona. Za prijevoz potrebne količine materijala bilo je neophodno blizu 25.900 transportnih tura. 525 tona betonskog čelika, te 3.500 m³ betona ugrađeno je u izradu AB kanala, dok je za izradu ograde utrošeno 70 tona betonskog čelika i 700 m³ betona.

Za pripremne radove u svim dosadašnjim fazama, bilo je potrebno oko 220 hiljada radnih sati uz stalni angažman 83 osobe. Povremeno je angažovano još 115. Kako bi bili ispunjeni svi preduslovi da gradilište preuzmu kineski partneri, u toku su i radovi na elektroinstalacijama.

„Trenutno se izvode radovi na instalaciji vanjske rasvjete, video nadzora ograde i priključenju gradilišta na električnu energiju, te polaganju napojnih kablova i montaži opreme. Istovremeno,  priprema se i investiciona-tehnička dokumentacija za izmještanje 220 kV dalekovoda koji se nalazi u krugu TE Tuzla“, ističe Nedžad Bjelić, nadzorni inženjer za elektro radove pripremne faze izgradnje Bloka 7.

U junu 2020. godine, Elektroprivreda BiH je, uplatom avansa u iznosu 214 miliona KM, ispunila i posljednju obavezu po Ugovoru o inženjeringu, nabavci i izgradnji Bloka, čime su praktično počeli teći svi rokovi za izgradnju u kojoj će učestvovati oko hiljadu radnika.  

Prema Ugovoru  potpisanom s kineskim Konzorcijem Gezhouba, od 10 do 30 posto neto ugovorene cijene za Blok, realizovaće se u BiH. Domaće kompanije biće angažovane u fazama ili postupcima izgradnje u kojima je to moguće, odnosno za koje postoje privredni resursi u našoj zemlji.

Blok 7 je zamjenski blok za postojeće kapacitete u TE Tuzla i njegovim ulaskom u pogon 2025. godine, prestaće  s radom blokovi 3, 4 i 5. 

Ovdje  možete pogledati video - serijal "Dodir energije EPBiH", epizode 9. i 10.